Jednoduchá aplikace pro sledování docházky zaměstnanců

Získejte skutečný obraz své týmové práce

Timekeeper je jednoduchá aplikace pro sledování docházky zaměstnanců. Pomáhá udržovat přehled o uživatelích SAP Sales nebo Service Cloud, když používají cloudové řešení, a pomáhá vám zjistit, kolik hodin stráví prací na různých úkolech. Nabízí řídící systém řízení sledování, kontroly a hodnocení. Nabízí také předdefinované zprávy, které se dají přizpůsobit potřebám zákazníka na základě jeho požadavků na správu.

Vyvinuli jsme Timekeeper v SAP Cloud Applications Studio jako nativní rozšíření vašeho cloudového řešení.

 

 

STÁHNOUTCreate your own user feedback survey

nabor-anodius-praha