Otestuj se

HR audit pro veřejnou správu
Pro koho je řešení určené:

 • Ředitelé státních / městských / veřejných podniků / organizací;
 • Primátoři;
 • Resortní ředitelé.

Proč:

 • Mnoho státem/ samosprávami vlastněných či řízených organizací prochází zásadními transformacemi s cílem odstranit korupci, neefektivní hospodaření, zavést moderní prvky řízení, či zlepšení kvality služeb poskytovaných občanům.
 • Často tyto záměry stojí a padají na lidech, kteří danou organizaci tvoří.
 • Budou vaši lidé danou změnu podporovat, nebo budete bojovat proti nepřátelům ve vlastních řadách?

Co Vám to přinese:

 • Zrealizujeme HR audit, klíčové zaměstnance, formou osobních rozhovorů a pomůžeme nejvyššímu vedení udělat rozhodnutí o tom, které zaměstnance si ponechat, kterým změnit roli, a se kterými se úplně rozloučit.

experience-matters-zazitok-rozhoduje-anodius-and-CZ

Popis řešení:

 • Analyzována náplně práce, vstupů a výstupů na dané pozici.
 • Zpracování profilu zaměstnance z pohledu:
  • Aktuálně dovednosti požadované na danou pozici a vývoj do budoucna.
  • Aktuální výkon na dané pozici a jeho očekávaná dlouhodobost a vývoj v budoucnosti.
  • Zkušenosti potřebné pro danou pozici a odhad schopnosti přebírat nové zkušenosti a odpovědnosti.
  • Zpracování archetypu zaměstnance.
  • Zmapování neformálního vlivu mezi zaměstnanci.
  • Zpracování výsledků a workshop s vedením společnosti o nastavení organizační struktury.

JAK DLOUHO BUDE TRVAT REALIZACE?

 • 40 dní

KONTAKTUJTE NÁSCreate your own user feedback survey