Jak nastavit B2B marketing, aby zvyšoval obrat
Pro koho je řešení určené:

 • Marketingový manažer v B2B
 • CEO v B2B

Proč:

 • Chcete měřit návratnost marketingu?
 • Chcete investovat do růstu vaší firmy, ale bojíte se, že marketing jsou vyhozené peníze?
 • Nevíte kde začít s marketingem tak, aby vám to přineslo nejlepší výsledky?
 • Potřebujete optimalizovat marketingový rozpočet a zvýšit jeho efektivitu?
 • Děláte marketing, ale nejste si jistý přínosem pro byznys?
 • Váš obchodní tým a marketing netahají za jeden konec?


Co Vám to přinese:

 • Přehled o reálném přínosu marketingu na obrat firmy.
 • Nastavení měřitelných cílů pro marketing a jednotlivé aktivity.
 • Výběr a prioritizace marketingových aktivit, které mají největší přínos.
 • Stanovení KPIs, které víte průběžně sledovat a optimalizovat.

Popis řešení:

 • Zmapujeme současnou práci s daty v marketingu:
  • Dotazník se sepsáním nástrojů s aktuálními daty a jejich využitím.
  • Audit dat a nástrojů.
  • Kvalitativní analýza: Rozhovory pro zmapování procesu prací s daty.
 • Workshop k cílům a KPI za účasti CEO, marketingového ředitele a obchodního ředitele (podle struktury firmy):
  • Zmapujeme obchodní proces a sales funnel.
  • Zmapujeme současnou roli obchodu a marketingu.
  • Zmapujeme firemní cíle a KPI.
  • Zmapujeme současné marketingové aktivity.
 • Specifikace měření dat a KPIs potřebných pro vyhodnocování marketingových aktivit.
 • Návrh prioritizace a doplnění marketingových aktivit tak, aby plnily firemní cíle a KPIs.

JAK DLOUHO BUDE TRVAT REALIZACE?

 • 30 dní

 

KONTAKTUJTE NÁSCreate your own user feedback survey

nabor-anodius-praha