Jak zajistit, abyste neztratili jediný lead?



Pro koho je řešení určené:

 • Obchod

Proč:

 • Pořádáte webináře, meetingy, nebo konference a nemáte informace, co se s leady děje?
 • Nemáte zároveň přehled o tom, odkud k Vám přichází největší počet leadů?
 • Přivítali byste jasná pravidla kvalifikaci leadů napříč celou společností?

Co Vám to přinese:

 • Vaši obchodníci ušetří denně minimálně 20 minut času, což znamená cca 70 hodin za rok.
 • Jakou hodnotu má 1 hodina Vašeho obchodníka?


Popis řešení:

 • Úvodní workshopy.
 • Projektové vedení.
 • Kompletní dokumentace.
 • Instalace a základní nastavení systému.
 • Příprava API na zakládání  leadů z 2 externích systémů.
 • Nastavení oprávnění.
 • Integrace Outlook.
 • Migrace dat.
 • Školení koncových uživatelů.
 • Školení reportingu.
 • Školení administrátorů.
 • Příprava manuálů a popis procesů.
 • Podpora provozu.

JAK DLOUHO BUDE TRVAT REALIZACE?/h4>

 • 24 dní

 

KONTAKTUJTE NÁS



Create your own user feedback survey

nabor-anodius-praha