Komplexní řešení podpory pro zákazníkyPro koho je řešení určené:

 • Střední a větší fimy, kterým záleží na spokojenosti klientů.

Proč:

 • Neexistující nebo nefungující systém evidence a řešení podnětů od zákazníků.
 • Nízká produktivita pracovníků oddělení podpory (chybějící nástroje pro zvýšení produktivity, nízká míra automatizace, roztroušené informace o zákaznících, potíže s vyhledáním informací).
 • Nízká míra spokojenosti zákazníků, snížení zákaznické loajality, špatné vnímání značky.
 • Dlouhý čas vyřizování případů podpory.
 • Soustředění na jeden typ kanálů podpory.
 • Vysoké operativní náklady spojené s řízením kontaktního centra nebo oddělení podpory.
 • Přerušený tok informací mezi oddělením prodeje a podpory.
 • Chybějící nebo nedostatečná znalostní databáze.

Co Vám to přinese:

 • Zrychlení řešení případů o 31% kompletním zpracováním Case managementu (získávání, třídění, omni channel přidělování, sledování stavu a procesu různých typů případů).
 • Snížení počtu reálně vzniklých případů o 50% pomocí možného nastavení portálů a prostředí, kde získává informace zákazník svépomocí.
 • Snížení nákladů na servisní centrum o 25%.
 • Výsledné zvýšení spokojenosti zákazníků o 32%.
 • Kompletní zpracování zákaznických požadavků a reklamací.
 • Rozšíření možností volby zákazníků z pohledu typu kontaktu s vaší společností nastavením omni channel prostředí pro přijímání podnětů z různých zdrojů včetně integrace na telefonní ústřednu.
 • Personalizace komunikace s vašimi zákazníky díky správnému získávání a využívání informací o zákaznících.
 • 360 ° pohled na firmu a její zákazníky, propojení různých zákaznických informací na jednom místě.Možná náhrada různých jiných systémů nebo jejich integrace se SFDC (v závislosti na potřebách).
 • Vylepšení požadovaných KPI ve firmě.
 • Zajištění ochrany údajů a integrity informací nastavením uživatelských práv a postupů přesně na základě specifikace.
 • Zvýšení produktivity uživatelů nastavením vhodných automatizačních procesů, produktivních nástrojů a pracovního prostředí v aplikaci (různé pro různé skupiny uživatelů).
 • Podpora spolupráce kolegů a teamů.
 • Dostupnost informací v reálném čase i prostřednictvím mobilní aplikace.
 • Využívání znalostní databáze pro zrychlení řešení případů a zvýšení kvality řešení.
 • Výstupní reporting a dynamické dashboardy nejen ohledně historických dat ale i vývoje.
 • Vizualizace dat a aplikace nastavena na míru pro různé skupiny uživatelů.

ultimate-customer-support-system-solution-2

Popis řešení:

 • Úvodní workshop, kde přesně zjistíme Vaše fungování a navrhneme řešení.
 • Projektové vedení.
 • Kompletní dokumentace.
 • Instalace a základní nastavení systému.
 • Nastavení podle požadovaného řešení a oblastí.
 • Migrace dat.
 • Školení koncových uživatelů.
 • Podpora provozu.

Možné rozšíření (možnost doobjednat):

 • Chat-bot
 • Zákaznický nebo partnerský portál
 • Využití umělé inteligence
 • Napojení na callcentrum/telefonii
 • Kompletní podpora pro pracovníky v terénu (FSM)
 • Vzdálený vizuální asistent
 • Sběr zpětné vazby
 • Napojení na sociální sítě
 • Plánování zaměstnanců
 • Firemní interní support
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Incident management
 • Integrace na další systémy

Jak dlouho bude trvat realizace?

 • 30 dní


KONTAKTUJTE NÁS