Newsletter
Zpětná vazba
NÁBOR

Kompletní řešení podpory pro zákazníkyPro koho je řešení určené:

 • B2B firmy se Sales Cloudem bez adekvátního systému podpory pro zákazníky.
 • Velká kontaktní centra.
 • Společnosti s potřebou řešit servis v terénu (Field Service Management FSM volitelné).

Proč:

 • Neexistující nebo nefungující systém evidence a řešení podnětů od zákazníků.
 • Nízká produktivita pracovníků oddělení podpory (chybějící nástroje pro zvýšení produktivity, nízká míra automatizace, roztroušené informace o zákaznících, potíže s vyhledáním informací).
 • Nízká míra spokojenosti zákazníků, snížení zákaznické loajality, špatné vnímání značky.
 • Dlouhý čas vyřizování případů podpory.
 • Soustředění na jeden typ kanálů podpory.
 • Vysoké operativní náklady spojené s řízením kontaktního centra nebo oddělení podpory.
 • Přerušený tok informací mezi oddělením prodeje a podpory.
 • Chybějící nebo nedostatečná znalostní databáze.
 • Nízká flexibilita a nedostatečná optimalizace procesu při změnách požadavků pro práci v terénu (FSM).

Co Vám to přinese:

 • Zrychlení řešení případů o 31% kompletním zpracováním Case managementu (získávání, třídění, omni channel přidělování, sledování stavu a procesu různých typů případů).
 • Rozšíření možností volby zákazníků z pohledu typu kontaktu s vaší společností nastavením omni channel prostředí pro přijímání podnětů z různých zdrojů včetně integrace na telefonní ústřednu.
 • Posílení fungování a interakcí zákazníků na různých digitálních platformách, sledování sentimentu na včasné odhalení problému (až 42% interakcí je v digitální formě).
 • Snížení počtu reálně vzniklých případů o 50% nastavením komunit a prostředí na získávání informací zákazníky svépomocí.
 • Snížení nákladů na servisní centrum o 25%.
 • Personalizace komunikace s vašimi zákazníky díky správnému získávání a využívání informací o zákaznících.
 • 360 ° pohled na firmu a její zákazníky, propojení různých zákaznických informací na jednom místě.
 • Možná náhrada různých jiných systémů nebo jejich integrace se SFDC (v závislosti na potřebách).
 • Vylepšení požadovaných KPIs ve firmě.
 • Zajištění ochrany údajů a integrity informací nastavením uživatelských práv a postupů přesně na základě specifikace.
 • Zvýšení spokojenosti zákazníků o 32% kombinací nastavení v systému.
 • Zvýšení produktivity uživatelů nastavením vhodných automatizačních procesů, produktivních nástrojů a pracovního prostředí v aplikaci (různé pro různé skupiny uživatelů).
 • Dostupnost informací v reálném čase i prostřednictvím mobilní aplikace.
 • Využívání znalostní databáze pro zrychlení řešení případů a zvýšení kvality řešení.
 • Využívání umělé inteligence pro řešení případů, předpovědi chování, optimalizaci procesů i servisní analytiku.
 • Optimalizace procesů spojená s fungováním firmy v terénu (FSM).
 • Výstupní reporting a dynamické dashboardy nejen ohledně historických dat ale i vývoje.
 • Vizualizace dat a aplikace nastavena na míru pro různé skupiny uživatelů.

ultimate-customer-support-system-solution-2

Popis řešení:

 • Úvodní workshop, kde přesně zjistíme Vaše fungování a navrhneme řešení.
 • Projektové vedení.
 • Kompletní dokumentace.
 • Instalace a základní nastavení systému.
 • Nastavení podle požadovaného řešení a oblastí.
 • Migrace dat.
 • Školení koncových uživatelů.
 • Podpora provozu.

JAK DLOUHO BUDE TRVAT REALIZACE?

 • 30 dní

 

KONTAKTUJTE NÁSÚspěšně jste se přihlásili k odběru našeho seznamu pošty.

Příliš mnoho pokusů o přihlášení k odběru této e-mailové adresy.

*
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zasílání měsíčního newsletteru.

Create your own user feedback survey

nabor-anodius-praha