Komplexní řízení servisních pracovníků (FSM)

Pro koho je řešení určené:

 • CEO, COO, Director, Head of VP, Field Service, Customer Service
 • Společnosti provádějící servis nebo pravidelnou údržbu zařízení
 • Společnosti, které potřebují plánovat interní nebo externí pracovníky v terénu
 • Společnosti využívající IoT zařízení

Proč:

 • Nutnost zlepšení zákaznické spokojenosti se servisem zařízení.
 • Požadavek na zvýšení efektivity a zjednodušení servisních úkonů v terénu.
 • Redukování nákladů na servis.
 • Potřeba zvýšení primát, zlepšení cash-flow a růst byznysu v oblasti servisních služeb.
 • Nezbytnost zapojení servisních techniků do nabízení služeb.

Co Vám to přinese:

 • Rychlejší řešení problémů a výpadků.
 • Vyšší spokojenost zákazníka.
 • Zlepšení NPS.
 • Zjednodušení servisního procesu pro zaměstnance a zákazníky.
 • Zvýšení angažovanosti zaměstnanců.
 • Vylepšení FTFR (First Time Fix Rate).
 • Minimalizace prostojů.
 • Snížení nákladů na servis v terénu.
 • Snížení nákladů na obsluhu.
 • Mobilní aplikace fungující i v offline režimu.
 • Zjednodušení zapojení externích pracovníků.

Popis řešení:

 • Úvodní workshop, kde přesně zjistíme Vaše fungování a navrhneme řešení.
 • Projektové vedení.
 • Kompletní dokumentace.
 • Instalace a základní nastavení systému.
 • Nastavení podle požadovaného řešení a oblastí.
 • Migrace dat.
 • Školení koncových uživatelů.
 • Podpora provozu.

JAK DLOUHO BUDE TRVAT REALIZACE?

 • 20 dníKONTAKTUJTE NÁS