Sledování docházky

Získejte skutečný obraz o své týmové práci

  • Timekeeper je jednoduchá aplikace pro sledování docházky zaměstnanců.
  • Pomáhá udržovat přehled o uživatelích SAP Sales nebo Service Cloud, když používají cloudové řešení.
  • Pomáhá vám zjistit, kolik hodin stráví prací na různých úkolech.
  • Nabízí řídící systém řízení sledování, kontroly a hodnocení.
  • Nabízí také předdefinované zprávy, které se dají přizpůsobit potřebám zákazníka na základě jeho požadavků na správu.
Vyvinuli jsme Timekeeper v SAP Cloud Applications Studio jako nativní rozšíření vašeho cloudového řešení.
STÁHNOUT