/br>

Projektový management


Potřebujete zkušeného experta, který rozumí Vašemu podnikání, zná CRM, CX systém a ví jak ho i úspěšně implementovat?
Velké procento realizovaných projektů obvykle nesplní původní cíle a očekávání. Mezi hlavními příčinami tohoto neúspěchu převládá nedostatek kapacity a zkušeností zákazníků s řízením takových projektů.

Realizace projektů vždy klade na zákazníky velké nároky na:
projektový management
kapacity
projektový management
znalosti a zkušenosti při vyjednávání smluvních vztahů s dodavateli
projektový management
specifikaci zadání projektu
řízení projektu
řízení projektu
projektový management
akceptaci realizačních výstupů a řízení kvality
Jak vyřešit problematiku
kvalitního řízení IT projektů?
Řešit situaci školením kvalifikovaných odborníků v oblasti projektového řízení je pro potřeby jednoho nebo jen několika projektů neekonomické. Přenesení odpovědnosti a všech pravomocí při řízení projektu na implementátora nelze doporučit. Důvodem jsou odlišné ekonomické zájmy obou stran – zákazník pak ztrácí úplnou kontrolu nad náklady a průběhem prací.

Jaká je naše nabídka?

Nabízíme spolupráci ve formě odborné asistence při plánování a řízení projektů, včetně řízení kvality.

Na základě kvalifikovaného posouzení, které části projektových aktivit si dokáže zajistit vlastními silami, poskytneme služby na míru. V oblastech, kde je pro klienta efektivnější použít externí zdroje, poskytneme expertů s ověřenými zkušenostmi.


Forma a rozsah činnosti jsou kombinací těchto variant:

„Půjčení“ experta, který se na projektu zúčastní jako člen projektového týmu klienta> Zkušený poradce bude asistovat projektovému manažerovi při řešení všech zásadních záležitostí.
zákazník nás požádá o jednorázové vyřešení určitého úkolu. Může jít např. o přípravu dokumentů (cílový koncept, plán projektu atd.) nebo o vypracování expertního stanoviska ke konkrétnímu problému.
na základě pověření zákazníka převezmeme určitou roli v projektu – nejčastěji projektového manažera nebo manažera kvality. Společnost Anodius pak v rozsahu odpovídajícím dané role přebírá i část odpovědnosti za průběh a výsledky projektu. Během trvání projektu vystupujeme vůči dodavatelům jako jeho protějšek na straně klienta.
Metodologie projektového řízení Anodius vychází ze standardů Project Management Institute (PMI), Prince2 a ASAP.

Také aktivně používáme agilní standardy projektového řízení.
standardy projektového řízení
V případech, kdy se na implementačním projektu přímo nepodílí projektový manažer společnosti Anodius, poskytujeme i služby kontroly kvality.

Kontrola kvality projektového řízení v tomto případě probíhá prostřednictvím pravidelného dozoru nad plněním klíčových milník a termínů implementace systému ze strany dodavatele.

Otázky?

Kontaktujte nás a zjistěte více. Začněte plně využívat výhody moderní CX platformy pro transformaci vaší organizace ještě dnes.

Proč my?

sap jobs

TÝM

crm software

KNOW HOW

crm solutions

KVALITA

crm

ZKUŠENOSTI

E.ON SPP CEZ
ACN Salesforce Infinica
CGI Aon Energetika Ljubljana
RWE SAP Energetika Ljubljana Atos
Wien IT Itelligence Generalli
Chemolak KPMG Leaf