Projektový management


Potřebujete zkušeného experta, který rozumí Vašemu podnikání, zná CRM systém a ví jak ho i úspěšně implementovat?
Velké procento realizovaných projektů obvykle nesplní původní cíle a očekávání. Mezi hlavními příčinami tohoto neúspěchu převládá nedostatek kapacity a zkušeností zákazníků s řízením takových projektů.

Realizace projektů vždy klade na zákazníky velké nároky na:
projektový management
kapacity
projektový management
znalosti a zkušenosti při vyjednávání smluvních vztahů s dodavateli
projektový management
specifikaci zadání projektu
řízení projektu
řízení projektu
projektový management
akceptaci realizačních výstupů a řízení kvality
Jak vyřešit
kvalitu řízení IT projektů?
Řešit situaci školením kvalifikovaných odborníků v oblasti projektového řízení je pro potřeby jednoho nebo jen několika projektů neekonomické. Přenesení odpovědnosti a všech pravomocí při řízení projektu na implementátora nelze doporučit. Důvodem jsou odlišné ekonomické zájmy obou stran – zákazník pak ztrácí úplnou kontrolu nad náklady a průběhem prací.

Jaká je naše nabídka?

Nabízíme spolupráci ve formě odborné asistence při plánování a řízení projektů, včetně řízení kvality.

Na základě kvalifikovaného posouzení, které části projektových aktivit si dokáže zajistit vlastními silami, poskytneme služby na míru. V oblastech, kde je pro klienta efektivnější použít externí zdroje, poskytneme expertů s ověřenými zkušenostmi.


Forma a rozsah činnosti jsou kombinací těchto variant:

Půjčení experta, který se na projektu zúčastní jako člen projektového týmu klienta> Zkušený poradce bude asistovat projektovému manažerovi při řešení všech zásadních záležitostí.
Zákazník nás požádá o jednorázové vyřešení určitého úkolu. Může jít např. o přípravu dokumentů (cílový koncept, plán projektu atd.) nebo o vypracování expertního stanoviska ke konkrétnímu problému.
Na základě pověření zákazníka převezmeme určitou roli v projektu – nejčastěji projektového manažera nebo manažera kvality. Společnost Anodius pak v rozsahu odpovídajícím dané role přebírá i část odpovědnosti za průběh a výsledky projektu. Během trvání projektu vystupujeme vůči dodavatelům jako jeho protějšek na straně klienta.

Dotazy?

Kontaktujte nás a zjistěte více – Stanislav Micheller, Partner

Create your own user feedback survey