Podnikatelské poradenství
ex-cx-business-consulting-anodius-and

AND konzultační služby skutečně přinášejí vyšší přidanou hodnotu ve srovnání s jinými společnostmi, které nabízejí Experience manažment (EM) řešení a služby. Důvod je prostý. Pracujeme s odborníky s léty praxe a desítkami success stories, kteří reálně pracovali v oblastech HR, marketing, sales, zákaznícke služby nebo change management.

Konzultace neprovádějí IT inženýry, kteří Vás naučí jak obsluhovat software. AND konzultace dělají profesionálové, kteří Vám pomohou vylepšit stávající nastavení cílů, strategie a procesů a zároveň Vám doporučí a dohlédnou na implementaci technologického řešení, které bude odpovídat těmto upraveným a změněným byznys potřebám. Protože to je, podle nás, jediná cesta, jak kvalitně implementovat EX, CX řešení s vysokou přidanou hodnotou. Řešení, které skutečně vydělává, protože přináší nové zákazníky a vyšší tržby.

V AND jsme specialisté na technologická řešení pro zlepšování EM v oblastech HR, Marketing, Sales a Service.

Našim krédem je Experience Matters, proto vždy ale opravdu vždy, chceme našim zákazníkům poskytnout pozitivní zážitek a to na všech úrovních organizace, které naše řešení ovlivní.

Zároveň chceme být lídrem v implementaci užitečných řešení EX a CX. Proto to pro nás nekončí prodejem software našim zákazníkům. My chceme a umíme zákazníkům poskytnout technologické a business řešení, jejichž výsledkem nebude pouze úspěšná instalace software, ale reálné předán a implementován know-how pro dlouhodobé zlepšování hospodářského výsledku firmy.

Proč investovat do inovativních řešení CRM?

Dobrá zkušenost zákazníků vede k loajalitě zákazníků a růstu výnosů. Rychlá doba odezvy (ideálně rychlejší než konkurence) na požadavky zákazníků je nyní významnou konkurenční výhodou. Pro mnoho společností však digitalizace a kvalitní řešení EX a CX budou nebo brzy budou otázkou přežití.

NAVÍC každé euro investované do úspěšné implementace kvalitního EM řešení se vrátí pěti až desetinásobně.

Podnikatelské poradenství

Služba Podnikatelské poradenství představuje end-to-end řešení a služby za účelem spojovat správne lidi s inteligentně zvolenou technologií podporovanou kulturou otevřenosti.

DISCOVERY

Často to, co se jeví jako problém nebo výzva, je pouze symptom a reálný problém je třeba detailně identifikovat.  Na správné identifikaci potřeb si zakládáme, protože chceme nabízet užitečné řešení, které jsou nastaveny na míru zákazníkovi.  Protože na reputaci nám záleží a Experience Matters.

 

 • Situační analýza a správná identifikace problémů a potřeb v oblasti, které je třeba vyřešit.
 • Návrh možného řešení (lidé, procesy, automatizace).
 • Identifikace zdrojů (lidé, čas, peníze) potřebných pro nasazení řešení.


change management

CHANGE

Pro úspěch je třeba řídit celý proces jako komplexní změnu, která má zásadní organizační a behaviorální dopady.

 

 • Jasná formulace a komunikace vize, cílů a důvodů.
 • Příprava prostředí pro podporu změny (diagnostika organizační připravenosti)
 • Strategie a taktika pro zvládání odporu vůči změně (komunikační strategie, zapojení uživatelů, trénink / podpora apod.).
 • Tvorba, supervize, resp. management agilních projektových týmů s dostatečnými kompetencemi pro úspěšné zvládnutí změny.
 • Detailní plán projektu a implementace (rozvrh aktivit, časový plán, kontrolní mechanismy, personální odpovědnost a rozpočet).
 • Nastavení hodnotících metrik pro úspěšnost změny.

business consulting ex cx

FEEDBACK

Naším prioritním záměrem je zákazníkům poskytovat lifetime value. Proto jejich neopouštíme, ale v pravidelných intervalech analyzujeme feedback a přizpůsobujeme původní řešení průběžně novým potřebám.

 • Metriky a hodnocení řešení.
 • Revize potřeb zákazníků, zaměstnanců.
 • Návrhy na úpravu řešení.

Dotazy?

EX, CX biznis poradenské služby. - Andrej Winter, Partner
Hledáte další informace
o našich službách?