Value Consulting řešení
and-anodius-experience-matters

AND konzultační služby skutečně přinášejí vyšší přidanou hodnotu ve srovnání s jinými společnostmi, které nabízejí Experience manažment (EM) řešení a služby. Důvod je prostý. Pracujeme s odborníky s léty praxe a desítkami success stories, kteří reálně pracovali v oblastech HR, marketing, sales nebo change management.

Konzultace nedělají „IT-čkári“, kteří Vás naučí jak obsluhovat software. AND konzultace dělají profesionálové, kteří Vám pomohou vylepšit stávající nastavení cílů, strategie a procesů a zároveň Vám doporučí a dohlédnou na implementaci technologického řešení, které bude odpovídat těmto upraveným a změněným byznys potřebám. Protože to je, podle nás, jediná cesta, jak kvalitně implementovat EX, CX řešení s vysokou přidanou hodnotou pro naše zákazníky. Řešení, které skutečně vydělává, protože přináší nové zákazníky a vyšší tržby.

V AND jsme specialisté na technologická řešení pro zlepšování EM v oblastech HR, Marketing, Sales a Service.

Našim krédem je Experience Matters, proto vždy ale opravdu vždy, chceme našim zákazníkům poskytnout pozitivní zážitek a to na všech úrovních organizace, které naše řešení ovlivní.

Zároveň chceme být lídři v propagaci a implementaci užitečných EX a CX řešení. Proto neprodáváme našim zákazníkům software a potom nashledanou. My chceme a umíme zákazníkům poskytnout technologické a business řešení, jejichž výsledkem nebude pouze úspěšná instalace software, ale reálné předán a implementován know-how pro dlouhodobé zlepšování hospodářského výsledku firmy.

 

Proč investovat do EX, CX a CRM (EM) řešení?

EM technologie a řešení zvyšují ziskovost firem prostřednictvím zefektivňování procesů, zvyšování produktivity, inovace produktů / služeb / business modelů, napomáhání získávání nových zákazníků a poskytování kvalitnějších dat pro lepší rozhodování.

Klíčovou výhodou je výrazně lepší poznání zákazníka. Dobrá zákaznická zkušenost vede k loajality zákazníků a zvyšování tržeb. Rychlá odezva (ideálně rychlejší než má konkurence) na zákaznické požadavky je dnes zásadní konkurenční výhodou. Pro mnohé firmy však jsou nebo brzy budou digitalizace a kvalitní EX, CX řešení otázkou přežití.

NAVÍC každé euro investované do úspěšné implementace kvalitního EM řešení se vrátí pěti až desetinásobně.

AND DĚLAT

Služba AND DĚLAT představuje end-to-end řešení a služby za účelem pomoci „na klíč“ a vyřešení Vašich potřeb v oblasti EX nebo CX.

Obsahem jsou tyto fáze:

DISCOVERY

Často to, co se jeví jako problém nebo výzva, je pouze symptom a reálný problém je třeba detailně identifikovat. Pokud se má nasadit funkční EX, CX řešení, je nutnost správně a přesně identifikovat problémy, potřeby a požadavky organizace v oblasti HR, Marketing, Sales a Service. Na správné identifikaci potřeb si zakládáme, protože chceme nabízet užitečné řešení, které jsou nastaveny na míru zákazníkovi. Nechceme prodávat větší nebo menší řešení. Chceme prodávat přesně takové funkční řešení, které přinese zákazníkovi přidanou hodnotu a dlouhodobou spokojenost. Protože na reputaci nám záleží a Experience Matters.

 

 • Situační analýza a správná identifikace problémů a potřeb v oblasti, které je třeba vyřešit.
 • Návrh možného řešení (lidé, procesy, automatizace).
 • Identifikace zdrojů (lidé, čas, peníze) potřebných pro nasazení řešení.
 • Studie proveditelnosti řešení.

X-DATA

 

Ne vždy má organizace k dispozici všechna data a informace potřebné k úspěšnému využívání EX, CX řešení. Jedná se primárně o zákaznické, zaměstnanecké experience data, bez kterých se reálně nelze úspěšně používat žádné EM řešení. Jelikož nám na úspěšnosti nasazení velmi záleží, umíme se postarat io nedostatek X-dat.

 • Identifikace potřeb v oblasti znalosti a monitorování customer experience.
 • Definování cílů a strategie pro získávání, vyhodnocování a management dat.
 • Implementace AI technologie pro sběr a analýzu dat.
 • Nastavení sběru dat (cílové skupiny, dotazníky, proces sběru).
 • Vytvoření dashboardů pro vyhodnocování dat.
 • Pravidelný update datových potřeb a nové nastavení technologie.

CHANGE

Pro úspěch zavádění EM řešení je třeba řídit celý jeho proces jako komplexní změnu, která má kromě technologických aspektů i zásadní organizační a behaviorální dopady.

 

 • Jasná formulace a komunikace vize, cílů a důvodů pro implementaci řešení.
 • Příprava prostředí pro podporu změny (diagnostika organizační připravenosti)
 • Strategie a taktika pro zvládání odporu vůči změně (komunikační strategie, zapojení uživatelů, trénink / podpora apod.).
 • Tvorba, supervize, resp. management agilních projektových týmů s dostatečnými kompetencemi pro úspěšné zvládnutí změny.
 • Detailní plán projektu a implementace (rozvrh aktivit, časový plán, kontrolní mechanismy, personální odpovědnost a rozpočet).
 • Nastavení hodnotících metrik pro úspěšnost změny.

DEPLOY

Při nasazování EM systémů jsme zákazníkovi plně k dispozici a funkční řešení vytváříme společně s ním, aby plně splňovalo jeho požadavky. Naším cílem je dodat plně funkční řešení, které bude pravidelné využívány a zanechá v uživatelích pozitivní pocit z práce se systémem.

 • Nastavení systémových objektů a procesů.
 • Nastavení parametrů pro funkční automatizaci.
 • Integrace na jiné systémy.
 • Přizpůsobení UI podle zákaznických potřeb.
 • Testování funkčnosti a uspokojování zákaznických potřeb.
 • Napojení na sociální média.
 • Zaškolení uživatelů na nové řešení a business využívání řešení.

FEEDBACK

 

Naším prioritním záměrem je zákazníkům poskytovat lifetime value.  Proto jejich neopouštíme po úspěšném nasazení EM řešení, ale v pravidelných intervalech analyzujeme feedback a přizpůsobujeme původní řešení novým potřebám a zapracovávány nové funkcionality, které zákazník dostává v pravidelných aktualizacích systému.

 • Metriky a hodnocení řešení.
 • Revize potřeb zákazníků, zaměstnanců.
 • Návrhy na úpravu řešení.
 • Nasazení upraveného řešení.
 • Představení nových funkcionalit.
 • Návrh na jejich zapracování a nasazení těch funkčností.
 • Zaškolení firemní uživatele.

Naši odborníci vám poradí

Náš tým odborníků vám pomůže zhodnotit Vaši investici do EX, CX nebo CRM řešení.
Hledáte další informace
o našich službách?