Podnikatelské poradenství
ex-cx-business-consulting-anodius-and

AND konzultační služby skutečně přinášejí vyšší přidanou hodnotu ve srovnání s jinými společnostmi, které nabízejí Experience manažment (EM) řešení a služby. Důvod je prostý. Pracujeme s odborníky s léty praxe a desítkami success stories, kteří reálně pracovali v oblastech HR, marketing, sales, zákaznícke služby nebo change management.

Konzultace nedělají „IT-čkári“, kteří Vás naučí jak obsluhovat software. AND konzultace dělají profesionálové, kteří Vám pomohou vylepšit stávající nastavení cílů, strategie a procesů a zároveň Vám doporučí a dohlédnou na implementaci technologického řešení, které bude odpovídat těmto upraveným a změněným byznys potřebám. Protože to je, podle nás, jediná cesta, jak kvalitně implementovat EX, CX řešení s vysokou přidanou hodnotou. Řešení, které skutečně vydělává, protože přináší nové zákazníky a vyšší tržby.

V AND jsme specialisté na technologická řešení pro zlepšování EM v oblastech HR, Marketing, Sales a Service.

Našim krédem je Experience Matters, proto vždy ale opravdu vždy, chceme našim zákazníkům poskytnout pozitivní zážitek a to na všech úrovních organizace, které naše řešení ovlivní.

Zároveň chceme být lídři v propagaci a implementaci užitečných EX a CX řešení. Proto neprodáváme našim zákazníkům software a potom nashledanou. My chceme a umíme zákazníkům poskytnout technologické a business řešení, jejichž výsledkem nebude pouze úspěšná instalace software, ale reálné předán a implementován know-how pro dlouhodobé zlepšování hospodářského výsledku firmy.

 

Proč investovat do moderních CRM řešení?

Klíčovou výhodou je výrazně lepší poznání zákazníka. Dobrá zákaznická zkušenost vede k loajalite zákazníků a zvyšování tržeb. Rychlá odezva (ideálně rychlejší než má konkurence) na zákaznické požadavky je dnes zásadní konkurenční výhodou. Pro mnohé firmy však jsou nebo brzy budou digitalizace a kvalitní EX, CX řešení otázkou přežití.

NAVÍC každé euro investované do úspěšné implementace kvalitního EM řešení se vrátí pěti až desetinásobně.

Podnikatelské poradenství

Služba Podnikatelské poradenství představuje end-to-end řešení a služby za účelem spojovat správne lidi s inteligentně zvolenou technologií podporovanou kulturou otevřenosti.

DISCOVERY

Často to, co se jeví jako problém nebo výzva, je pouze symptom a reálný problém je třeba detailně identifikovat.  Na správné identifikaci potřeb si zakládáme, protože chceme nabízet užitečné řešení, které jsou nastaveny na míru zákazníkovi.  Protože na reputaci nám záleží a Experience Matters.

 

 • Situační analýza a správná identifikace problémů a potřeb v oblasti, které je třeba vyřešit.
 • Návrh možného řešení (lidé, procesy, automatizace).
 • Identifikace zdrojů (lidé, čas, peníze) potřebných pro nasazení řešení.


change management

CHANGE

Pro úspěch je třeba řídit celý proces jako komplexní změnu, která má zásadní organizační a behaviorální dopady.

 

 • Jasná formulace a komunikace vize, cílů a důvodů.
 • Příprava prostředí pro podporu změny (diagnostika organizační připravenosti)
 • Strategie a taktika pro zvládání odporu vůči změně (komunikační strategie, zapojení uživatelů, trénink / podpora apod.).
 • Tvorba, supervize, resp. management agilních projektových týmů s dostatečnými kompetencemi pro úspěšné zvládnutí změny.
 • Detailní plán projektu a implementace (rozvrh aktivit, časový plán, kontrolní mechanismy, personální odpovědnost a rozpočet).
 • Nastavení hodnotících metrik pro úspěšnost změny.

business consulting ex cx

FEEDBACK

Naším prioritním záměrem je zákazníkům poskytovat lifetime value. Proto jejich neopouštíme, ale v pravidelných intervalech analyzujeme feedback a přizpůsobujeme původní řešení průběžně novým potřebám.

 • Metriky a hodnocení řešení.
 • Revize potřeb zákazníků, zaměstnanců.
 • Návrhy na úpravu řešení.

Dotazy?

EX, CX biznis poradenské služby. - Andrej Winter, Partner
Hledáte další informace
o našich službách?


Create your own user feedback survey