CX Value Consulting řešení
and-anodius-experience-matters

AND konzultační služby skutečně přinášejí vyšší přidanou hodnotu ve srovnání s jinými IT společnostmi, které nabízejí CX řešení. Důvod je prostý. V našem týmu konzultantů máme skutečných odborníků s léty praxe a desítkami success stories, kteří reálně pracovali v oblastech marketing, sales nebo change management.

Konzultace nedělají „ITčkári“, kteří Vás naučí jak obsluhovat software. AND konzultace dělají profesionálové, kteří Vám pomohou vylepšit stávající nastavení cílů, strategie a procesů a zároveň Vám doporučí a dohlédnou na implementaci technologického řešení, které bude odpovídat těmto upraveným a změněným byznys potřebám. Protože to je, podle nás, jediná cesta, jak kvalitně implementovat CX řešení s vysokou přidanou hodnotou pro naše zákazníky. Řešení, které skutečně vydělává, protože přináší nové zákazníky a vyšší tržby.

V AND jsme specialisté na technologická řešení pro zlepšování Customer Experience v oblastech Marketing, Sales a Service.

Našim krédem je Experience Matters, proto vždy ale opravdu vždy, chceme našim zákazníkům poskytnout pozitivní zážitek a to na všech úrovních organizace, které naše řešení ovlivní.

Zároveň chceme být lídři v propagaci a implementaci užitečných CX řešení. Proto neprodáváme našim zákazníkům software a potom nashledanou. My chceme a umíme zákazníkům poskytnout technologické a business řešení, jejichž výsledkem nebude pouze úspěšná instalace software, ale reálné předán a implementován know-how pro dlouhodobé zlepšování hospodářského výsledku firmy.

 

Proč investovat do CX řešení?

CX technologie a řešení zvyšují ziskovost firem prostřednictvím zefektivňování procesů, zvyšování produktivity, inovace produktů / služeb / business modelů, napomáhání získávání nových zákazníků a poskytování kvalitnějších dat pro lepší rozhodování.

Klíčovou výhodou je výrazně lepší poznání zákazníka. Dobrá zákaznická zkušenost vede k loajality zákazníků a zvyšování tržeb. Rychlá odezva (ideálně rychlejší než má konkurence) na zákaznické požadavky je dnes zásadní konkurenční výhodou. Pro mnohé firmy však jsou nebo brzy budou digitalizace a kvalitní CX řešení otázkou přežití.

NAVÍC každé euro investované do úspěšné implementace kvalitního CX řešení se vrátí pěti až desetinásobně.

Proč firmy CX řešení nerealizují

nebo snahy o jejich zavádění
selhávají

 

 • Firmy považují tato řešení za náklad a ne za investici.
 • Implementační iniciativy nemají potřebné zapojení managementu nejen proto, že nerozumějí hodnotě CX řešení, ale i kvůli názoru, že jde primárně o technologickou změnu, která je doménou IT oddělení.
 • Nedostatečná analýza a definování požadavků, resp. nedostatečné zapojení uživatelů ve fázi přípravy a návrhu řešení a jejich propojení s technickou částí implementace.
 • Nedostatečná pozornost věnovaná testování, řízení rizik, integraci do stávající infrastruktury, strategii spuštění, resp. konverzi dat ale i hodnotícím metrikám.
 • Nedostatečné praktický trénink všech (včetně manažerských) uživatelů.
 • Nedostatky v řízení technologických projektů a organizační změny.

 

AND Value Consulting služby se zaměřují primárně na odstranění výše uvedených problémů i na implementaci byznys know-how pro tvorbu přidané hodnoty. V tomto se odlišujeme od ostatních „IT firem“ zaměřených pouze na implementaci technologické části CX řešení.

AND KIT

Služba KIT představuje konzultace v různých oblastech spojených s CX řešeními pro Marketing, Sales a Service. Zákazník si vybere a použije ty části skládačky, které potřebuje k úspěšnému implementaci, pravidelnému používání a real-time vyhodnocování přínosu daného řešení.

Služba AND KIT obsahuje:

DISCOVERY

Často to, co se jeví jako problém nebo výzva, je pouze symptom a reálný problém je třeba detailně identifikovat. Pokud se má nasadit funkční CX řešení, je nutnost správně a přesně identifikovat problémy, potřeby a požadavky organizace v oblasti Marketing, Sales a Service. Na správné identifikaci potřeb si zakládáme, protože chceme nabízet užitečné řešení, které jsou nastaveny na míru zákazníkovi. Nechceme prodávat větší nebo menší řešení. Chceme prodávat přesně takové funkční řešení, které přinese zákazníkovi přidanou hodnotu a dlouhodobou spokojenost. Protože na reputaci nám záleží a Experience Matters.

 

 • Situační analýza a správná identifikace problémů a potřeb v oblasti CX, které je třeba vyřešit.
 • Návrh možného CX řešení (technologie, procesy, struktura).
 • Identifikace zdrojů (lidé, čas, peníze) potřebných pro nasazení řešení.
 • Studie proveditelnosti CX řešení.

X-DATA

 

Ne vždy má organizace k dispozici všechna data a informace potřebné k úspěšnému využívání CX řešení. Jedná se primárně o zákaznické experience data, bez kterých se reálně nelze úspěšně používat žádné CX řešení. Jelikož nám na úspěšnosti nasazení velmi záleží, umíme se postarat io nedostatek X-dat.

 • Identifikace potřeb v oblasti znalosti a monitorování customer experience.
 • Definování cílů a strategie pro získávání, vyhodnocování a management dat.
 • Implementace technologie pro sběr a analýzu dat Qualtrics.
 • Nastavení sběru dat (cílové skupiny, dotazníky, proces sběru).
 • Vytvoření dashboardů pro vyhodnocování dat.
 • Pravidelný update datových potřeb a nové nastavení technologie.

CHANGE

Pro úspěch zavádění CX řešení je třeba řídit celý jeho proces jako komplexní změnu, která má kromě technologických aspektů i zásadní organizační a behaviorální dopady.

 

 • Jasná formulace a komunikace vize, cílů a důvodů pro implementaci CX řešení.
 • Příprava prostředí pro podporu změny (diagnostika organizační připravenosti – stav podpory, hodnoty / kultura, motivování zainteresovaných k podpoře změny apod.)
 • Strategie a taktika pro zvládání odporu vůči změně (komunikační strategie, zapojení uživatelů, trénink / podpora apod.).
 • Tvorba, supervize, resp. management agilních projektových týmů s dostatečnými kompetencemi pro úspěšné zvládnutí změny.
 • Detailní plán projektu a implementace (rozvrh aktivit, časový plán, kontrolní mechanismy, personální odpovědnost a rozpočet).
 • Nastavení hodnotících metrik pro úspěšnost změny.

DEPLOY

Při nasazování CX systémů jsme zákazníkovi plně k dispozici a funkční řešení vytváříme společně s ním, aby plně splňovalo jeho požadavky. Naším cílem je dodat plně funkční řešení, které bude pravidelné využívány a zanechá v uživatelích pozitivní pocit z práce se systémem.

 • Nastavení systémových objektů a procesů.
 • Nastavení parametrů pro funkční automatizaci.
 • Integrace na jiné systémy.
 • Přizpůsobení UI podle zákaznických potřeb.
 • Testování funkčnosti a uspokojování zákaznických CX potřeb.
 • Napojení na sociální média.
 • Zaškolení uživatelů na nové CX řešení a business využívání řešení.

FEEDBACK

 

Je to trošku ambiciózní, ale skutečně chceme našim zákazníkům poskytovat lifetime value. Proto jejich neopouštíme po úspěšném nasazení CX řešení, ale v pravidelných intervalech analyzujeme feedback a přizpůsobujeme původní řešení novým potřebám a zapracovávány nové funkcionality, které zákazník dostává v pravidelných aktualizacích systému.

 • Metriky a hodnocení řešení.
 • Revize CX potřeb zákazníka.
 • Návrhy na úpravu řešení.
 • Nasazení upraveného řešení.
 • Představení nových funkcionalit.
 • Návrh na jejich zapracování a nasazení těch funkčností.
 • Zaškolení firemní uživatele.

Naši odborníci vám poradí

Náš tým odborníků vám pomůže zhodnotit Vaši investici do #CX #CRM řešení.
Hledáte další informace
o našich službách?