7 x ÁNO modernému Kontaktnému Centru v SAP CRM

SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) je jediné CRM riešenie, ktoré spája zamestnancov, partnerov, procesy a technológie do uceleného systému. Umožňuje poskytovanie zákazníckeho servisu vo všetkých formách – zákaznícke kontaktné centrum, webový samo-obslužný portál, správa služieb a sťažností, služby u zákazníka a mnoho ďalších funkcii.

Naša spoločnosť aktuálne zabezpečuje SAP CRM poradenskú činnosť v rámci energetickej skupiny E.ON pri nasadzovaní najnovšej verzie systému SAP CRM 7.0. for Utilities. Často skloňovaným termín sa v poslednej dobe stáva „Kontaktné Centrum“. Jeho implementácia znamená že organizácia robí pre zákazníka oveľa viacej ako len kontaktovanie a vybavovanie telefonátov ako tomu je v telefonických centrách.

sap_contact_centre
7 x YES Modern Contact Center on SAP CRM


Vo všeobecnosti SAP Kontaktné Centrum poskytuje plnú integráciu všetkých front-office CRM a back-office ERP aplikácii. SAP Kontaktné Centum je z tohto pohľadu veľmi dôležitou časťou technológie SAP CRM, ktorá efektívne pokrýva očakávania rastúceho konkurenčného prostredia a vedie k poklesu prevádzkových nákladov, udržaniu a  rastu ziskovosti.

SAP Kontaktné Centrum  je vedúcou platformou v utilitnom segmente a je konfigurované na základe best-practices tohto sektora v dôsledku rozsiahlej zákazníckej základne.  Umožňuje ponúkať zákazníkom na mieru šité produkty vďaka real-time multimediálnej komunikačnej platforme, ktorá poskytuje operátorom najaktuálnejšie informácie o histórii interakcii každého zákazníka, technických možnostiach a jeho stave účtu.   

Kľúčovým v tomto procese obsluhy je zjednodušené web užívateľské rozhranie poskytujúce všetky relevantné dáta operátorovi Kontaktného Centra.  Na druhej strane v dôsledku promptnej a  na mieru šitej obsluhy zákazníka rastie service level poskytovaných služieb.

SAP Kontaktné Centrum ponúka ucelený pohľad na zákaznícke dáta a možnosť synchronizácie komunikačných kanálov, čo zvyšuje úroveň poskytovaných služieb, komfortu a efektivity komunikácie so zákazníkom a v konečnom dôsledku prináša nárast spokojnosti zákazníkov a pokles ich úbytku.

Medzi ďalšie výhody patri aj dynamická podpora rozhodovania využívajúca transparentné analýzy SAP Kontaktného Centra pri optimalizácii obratu a nákladov.

Implementáciou SAP Kontaktného Centra si dláždite cestu k rozšíreniu Vašich CRM funkcionalít prostredníctvom pridania ďalších možností marketingu, predaja a analytiky, čím získavate všetky ponúkané výhody business funkcionalít ponúkaných produktom SAP CRM. Navyše získate rýchlu návratnosť IT investícii vďaka jednoduchej implementácii a prednastaveným procesom v zmysle industry best practices.

Odborníci Vám poradia

Anodius je oficiálny certifikovaný partner SAP. Máme tím profesionálov, ktorý vám pomôže s návrhom riešenia SAP, implementáciou, školením používateľov a všetkými post-implementačnými službami.

Tomáš Jančík, Partner – Consulting Services

Úspešne ste sa prihlásili na odber nášho zoznamu pošty.

Príliš veľa pokusov o prihlásenie na odber tejto e-mailovej adresy.

*
Vaše osobné údaje budú použité iba na účely zasielania mesačného newslettera.

Create your own user feedback survey

anodius-stretnutie-rezervacia