Ako nastaviť B2B marketing, aby zvyšoval obrat
Pro koho je riešenie určené:

 • Marketingový manažér v B2B
 • CEO v B2B

Prečo:

 • Chcete merať návratnosť marketingu?
 • Chcete investovať do rastu vašej firmy, ale bojíte sa, že marketing sú vyhodené peniaze?
 • Neviete kde začať s marketingom tak, aby vám to prinieslo najlepšie výsledky?
 • Potrebujete optimalizovať marketingový rozpočet a zvýšiť jeho efektivitu?
 • Robíte marketing, ale nie ste si istý prínosom pre biznis?
 • Váš obchodný tím a marketing neťahajú za jeden koniec?

Čo Vám to prinesie:

 • Prehľad o reálnom prínose marketingu na obrat firmy.
 • Nastavenie merateľných cieľov pre marketing a jednotlivé aktivity.
 • Výber a prioritizácia marketingových aktivít, ktoré majú najväčší prínos.
 • Stanovenie KPIs, ktoré viete priebežne sledovať a optimalizovať.

Popis riešenia:

 • Zmapujeme súčasnú prácu s dátami v marketingu:
  • Dotazník so spísaním nástrojov s aktuálnymi dátami a ich využitím.
  • Audit dát a nástrojov.
  • Kvalitatívna analýza: Rozhovory pre zmapovanie procesu prác s dátami.
 • Workshop k cieľom a KPI za účasti CEO, marketingového riaditeľa a obchodného riaditeľa (podľa štruktúry firmy):
  • Zmapujeme obchodný proces a sales funnel.
  • Zmapujeme súčasnú rolu obchodu a marketingu.
  • Zmapujeme firemné ciele a KPI.
  • Zmapujeme súčasné marketingové aktivity.
 • Špecifikácia merania dát a KPIs potrebných pre vyhodnocovanie marketingových aktivít.
 • Návrh prioritizácie a doplnenia marketingových aktivít tak, aby plnili firemné ciele a KPIs.

Koľko bude trvať realizácia?

 • 30 dníKONTAKTUJTE NÁS