Správa zoznamov úloh

Získajte jasný prehľad o svojich úlohách

Ide o natívnu aplikáciu na správu zoznamov úloh. Je to najjednoduchší spôsob, ako zaregistrovať svoje každodenné úlohy. Nakoniec získate kompletný prehľad o svojich úlohách a pomocou cloudového manažmentu môžete ľahko skontrolovať dokončenie jednotlivých úloh a priradiť im priority. Ak je vaša úloha čoraz zložitejšia, môžete vytvoriť ďalšie činnosti na lepšie riadenie zložitosti problému.

Vyvinuli sme kontrolný zoznam v SAP Cloud Applications Studio je natívne rozšírenie vášho cloudového riešenia.

STIAHNÚŤ