HR audit pre verejnú správu
Pro koho je riešenie určené:

 • Riaditelia štátnych/mestských/verejnoprávnych podnikov/organizácií;
 • Župani;
 • Primátori;
 • Rezortní riaditelia.

Prečo:

 • Mnoho štátom/samosprávami vlastnených, či riadených organizácií prechádza zásadnými transformáciami s cieľom odstrániť korupciu, neefektívne hospodárenie, zaviesť moderné prvky riadenia, či zlepšenia kvality služieb poskytovaných občanom.
 • Často tieto zámery stoja a padajú na ľuďoch, ktorí danú organizáciu tvoria.
 • Budú vaši ľudia danú zmenu podporovať, alebo budete bojovať proti nepriateľom vo vlastných radoch?

Čo Vám to prinesie:

 • Zrealizujeme HR audit, kľúčových zamestnancov, formou osobných rozhovorov a pomôžeme najvyššiemu vedeniu spraviť rozhodnutie o tom, ktorých zamestnancov si ponechať, ktorým zmeniť rolu, a s ktorými sa úplne rozlúčiť.

experience-matters-zazitok-rozhoduje-anodius-and-SK

Popis riešenia:

 • Zanalyzovanie náplne práce, vstupov a výstupov na danej pozícii.
 • Spracovanie profilu zamestnanca z pohľadu:
  • Aktuálne zručnosti požadované na danú pozíciu a vývoj do budúcnosti.
  • Aktuálny výkon na danej pozícii a jeho očakávaná dlhodobosť a vývoj v budúcnosti.
  • Skúsenosti potrebné na danú pozíciu a odhad schopnosti preberať nové skúsenosti a zodpovednosti.
  • Spracovanie archetypu zamestnanca.
  • Zmapovanie neformálneho vplyvu medzi zamestnancami.
  • Spracovanie výsledkov a workshop s vedením spoločnosti o nastavení organizačnej štruktúry.

Koľko bude trvat realizácia?

 • 40 dní

KONTAKTUJTE NÁSCreate your own user feedback survey

anodius-stretnutie-rezervacia
nábor-anodius-bratislava