Behavioral Design


Pro koho je riešenie určené:

 • Majiteľ spoločnosti
 • CEO
 • Marketingový manažment
 • Zákaznícky manažment
 • Obchodný manažment

Prečo:

 • Zákazníci alebo zamestnanci nereagujú na Vašu ponuku podľa očakávaní? Prinášame behaviorálny prístup.

Čo Vám to prinesie:

 • Zvýšenie efektivity ROI aktivít v marketingu, predaji a HR.
 • Budete vedieť čo urobiť a ako to urobiť, aby to naozaj fungovalo z pohľadu zlepšenia konverzie.

Popis riešenia:

 • Behaviorálny audit.
 • Hĺbková analýza aktuálnej situácie a dostupných dát.
 • Návrh riešení.
 • Implementácia riešení.
 • Testovanie.KONTAKTUJTE NÁS