Riešenie a evidencia reklamácií
Pro koho je riešenie určené:

 • Firmy pôsobiace v B2B segmente predaja tovaru pre zákazníkov.


Prečo:

 • Nedostatočná a neúplná evidencia reklamácií?
 • Vysoká pracnosť pri ich spracovaní?
 • Dlhý čas vybavenia reklamácií?
 • Nejasné prideľovanie riešiteľa?
 • Nespoľahlivý systém na upozornenie blížiaceho sa termínu vyriešenia reklamácie?
 • Negatívne ovplyvňovanie obchodu nesprávnym a neskorým riešením reklamácií?
 • Neznalosť spätnej väzby od zákazníka?
 • Infografika

Čo Vám to prinesie:

 • Zníženie času vybavenia reklamácií o 31%;
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov o 35%;
 • Zvýšenie retencie zákazníkov o 26%;
 • Zníženie nákladov o 22%;
 • Zvýšenie efektivity pracovníkov o 28%.

Complaints-Management-Service-Cloud-and-anodius

 • Automatické získavanie reklamácií;
 • Presná evidencia a prepojenie so zákazníckymi informáciami pri riešení;
 • Zvýšenie efektivity riešiteľov reklamácií a eliminovanie ich neefektívnej činnosti;
 • Automatické prehľady a reporty z rôznych pohľadov;
 • Jasné prideľovanie reklamácií riešiteľom podľa typu reklamácie;
 • Neustály prehľad o stave a procese riešenia reklamácií;
 • Získanie spätnej väzby;
 • Možnosť spätného prepojenia na obchod získaním novej opportunity alebo leadu vďaka správnemu vyriešeniu reklamácie;
 • V prípade doplnenia k už funkčnému Sales Cloud riešeniu možnosť prepojenia na obchod;
 • Vysokú mieru automatizácie uvedených procesov.

Popis riešenia:

 • Úvodný workshop na zistenie problémových oblastí s návrhom funkčného riešenia;
 • Projektové vedenie;
 • Kompletná dokumentácia vrátane manuálov a popisu procesov;
 • Inštalácia a požadované nastavenie systému;
 • Migrácia dát;
 • Školenie koncových užívateľov;
 • Podpora pri zavedení.

Koľko bude trvať realizácia?

 • 17 dníKONTAKTUJTE NÁS>