Salesforce Nonprofit

Platforma

Produkt demo

Obsahuje

 • CRM úvodný workshop (zdarma)
 • Desať (10) licencií zadarmo
 • Tri (3) poldenné workshopy
 • Projektové vedenie
 • Projektová dokumentácia
 • Inštalácia a základné nastavenie systému
 • Nastavenie štyri (4) štandardných objektov (Lead, Contact, Donor, Donation)
 • Tvorba užívateľov
 • Nastavenie práv
 • Tvorba dve (2) notifikácií
 • Integrácia Outlook/Gmail
 • Poldenné školenie koncových užívateľov
 • Poldenné školenie reportingu
 • Poldenné školenie administrátorov

Neobsahuje

 • Licencie produktu, nad desat ks (10)

Cena

 • 10 000 EUR, bez DPH

 KONTAKTUJTE NÁS
Možnosti rozšírení

 • Integrácia
 • Migrácia dát
 • Custom proces
 • Go-Live podpora
 • Kampane
 • Riešenie pre členské programy
 • Podpora grantov a dotácií
 • Riadenie dobrovoľníkov a ich prác
 • Napojenie na darujme.sk / darujme.cz