Salesforce Basic

Platforma

Produkt demo

Obsahuje

 • CRM úvodný workshop (zdarma)
 • Tri (3) poldenné workshopy
 • Projektové vedenie
 • Cieľový koncept
 • Základné nastavenie systému
 • Nastavenie štyroch (4) štandardných objektov
 • Nastavenie štyroch (4) typov aktivít (Call, Appoitment, Task, Email)
 • Tvorba užívateľov
 • Nastavenie oprávnení
 • Dva (2) poldenné školenia užívateľov
 • Príprava manuálov

Neobsahuje

 • Licence produktov
 • Oba cloudy (sales, service), len jeden vybraný cloud

Cena

 • 17 700 EUR, bez DPH

KONTAKTUJTE NÁS

Možnosti rozšírenia obchodu

 • Integrácie
 • Migrácia dát
 • Custom proces
 • Go-Live podpora
 • Komplexné riešenie B2B marketingu
 • Partnerské programy (nepriamy prodej)
 • Zákaznický/partnerský portál
 • CPQ
 • Získávání zpetnej väzby
 • Elektronické podpisovánie dokumentov
 • Vysokorychlostný predaj
 • Riadenie na základe oblastí
 • Riadenie loajality
 • Prepojenie s mapami
 • Napojenia na sociálne síte
 • Zapojenie umelej inteligence
 • Podpora back-office procesov
 • Oblastné riešenia

Možnosti rozšírenia servisu

 • Integrácie
 • Migrácie dát
 • Custom proces
 • Go-Live podpora
 • Chat-bot
 • Zákaznický alebo partnerský portál
 • Využitie umelej inteligence
 • Napojenie na callcentrum/telefonii
 • Kompletná podpora pre pracovníkov v teréne (FSM)
 • Vzdialený vizuální asistent
 • Sber zpetnej väzby
 • Napojenie na sociálne síte
 • Plánovánie zamestnancov
 • Firemný interný support
 • Vzdelávánia zamestnancov
 • Incident management