SAP FSM Advanced


Platforma

Produkt demo

Obsahuje

 • CRM úvodný workshop (zdarma)
 • Projektové vedenie
 • Cieľový koncept
 • Základné nastavenie systému
 • Nastavenie štyroch (4) servisných workflow s piatimi (5) krokmi
 • Nastavenie mobilnej aplikácie pre jednu platformu
 • Vytvorenie štyroch (4) smartformulárov s desiatimi (10) otázkami
 • Tvorba užívateľov
 • Nastavenie oprávnení
 • Extra 10 biznis pravidiel pre automatizáciu
 • Nastavenie zručností
 • Štandardné nastavenie skladov bez integrácie
 • Nastavenie fakturácie pre servis – výstupný dokument, kde budú uvedené ceny materiálov a práce
 • Aktivácia partnerského portálu pre externé techniky
 • Vytvorenie štyroch (4) reportov a jedného (1) dashboardu
 • Migrácia dát
 • Školenia užívateľov
 • Príprava manuálov

Neobsahuje

 • Licencie produktu

Cena

 • 63 400 EUR, bez DPH


KONTAKTUJTE NÁS