Sledovanie dochádzky

Získajte skutočný obraz svojej tímovej práce

  • Timekeeper je jednoduchá aplikácia na sledovanie dochádzky zamestnancov.
  • Pomáha udržiavať prehľad o užívateľoch SAP Sales alebo Service Cloud, keď používajú cloudové riešenie.
  • Pomáha vám zistiť, koľko hodín strávia prácou na rôznych úlohách.
  • Ponúka riadiaci systém riadenia monitorovania, kontroly a hodnotenia.
  • Ponúka tiež preddefinované správy, ktoré sa dajú prispôsobiť potrebám zákazníka na základe jeho požiadaviek na správu.
Vyvinuli sme Timekeeper v SAP Cloud Applications Studio ako natívne rozšírenie vášho cloudového riešenia.