Feedback Management BasicPlatforma

Produkt demo

Obsahuje

  • Úvodný workshop na zistenie problémových oblastí s návrhom funkčného riešenia.
  • Projektové vedenie.
  • Kompletná dokumentácia vrátane manuálov a popisu procesov.
  • Inštalácia a požadované nastavenie systému do 10 užívateľov.
  • Školenie koncových užívateľov.
  • Podpora pri zavedení.

Neobsahuje

  • Licencie produktu

Cena

  • 2 000 EUR, bez DPH
KONTAKTUJTE NÁS