Spätná väzba zákazníkov a zamestnancov
Pro koho je riešenie určené:

 • B2B firmy so Sales Cloudom bez adekvátneho systému podpory pre zákazníkov
 • Veľké kontaktné centrá
 • Spoločnosti s potrebou riešiť servis v teréne (Field Service Manažment FSM voliteľné)

Prečo:

 • Chcete získavať spätnú väzbu po vyriešení nejakého prípadu, alebo chcete preventívne získavať spätnú väzbu po akomkoľvek kontakte s vašou firmou?
 • Chcete mať všetky tieto informácie na jednom mieste spolu s ostatnými informáciami o zákazníkoch a prípadoch?
 • Chcete vedieť, ako sú s vami zákazníci spokojní? Radi by ste identifikovali oblasti, v ktorých sa potrebujete ako spoločnosť zlepšiť?
 • Alebo chcete spoznať a odhaliť výkonných či menej výkonných zamestnancov?

Čo Vám to prinesie:

 • Okamžitá spätná väzba.
 • Výsledky sa dostanú priamo do systému a stávajú sa súčasťou.
 • Case manažmentu a vyhodnotení.
 • Okamžitá reakcia na základe stanovených parametrov.
 • Využitie na optimalizáciu procesov a aktivít vo firme.
 • Všetky relevantné informácie máte na jednom mieste.
 • Zber CX dát na transakčnej úrovni/ po každom calle, navšteve, nákupe a pod. cez známe svetové metriky CSAT, NPS, FCR, CES, CXJ AI.
 • Unikátny zber feedbackov od zákazníka priamo na zamestnancov.
 • Vlastné feedback kampane aj s možnosťou podmienkovania.
 • Moderné reponzívne užívateľské prostredie.
 • Veľké množstvo predpripravených widgetov a dashboardov.
 • Manažérska aplikácia na užívateľský jednoduchý prístup k dashboardom a komunikáciu so zákazníkom či zamestancami.
 • Staff Interface pre prístup zamestnancov k vlastným hodnoteniam.
 • Gamifikácia (motivačný modul pre zamestnancov).
 • Podpora pre hierarchické usporiadanie organizácie: viaceré úrovne, oddelenia, tímy, manažérske pohľady, level of access –
 • Prepracovaný reporting aj v rámci UI aj na email.
 • Flexibilné nastavenie práv a prístupov pre užívateľov.
 • Manuálna kategorizácia, poznámky, interná diskusia a iné nástroje.
 • Sémantická analýza (analýza textu hodnotení a kategorizácia).
 • Jednoduchá customizovateľnosť.

staffino-and-anodius-feedback-solution


Popis riešenia:

 • Úvodný workshop na zistenie problémových oblastí s návrhom funkčného riešenia.
 • Projektové vedenie.
 • Kompletná dokumentácia vrátane manuálov a popisu procesov.
 • Inštalácia a požadované nastavenie systému.
 • Migrácia dát.
 • Školenie koncových užívateľov.
 • Podpora pri zavedení.

Koľko bude trvať realizácia?

 • 12 dníKONTAKTUJTE NÁS