Vstupný balíček riadenia systému podpory pre zákazníkov
Pro koho je riešenie určené:

 • Zákaznícky servis


Prečo:

 • Nízka produktivita pracovníkov oddelenia podpory (chýbajúce nástroje na zvýšenie produktivity, nízka miera automatizácie. roztrúsené informácie o zákazníkoch, ťažkosti s vyhľadaním informácií).
 • Nízka miera spokojnosti zákazníkov, zníženie zákazníckej lojality, zlé vnímanie značky.
 • Dlhý čas vybavovania prípadov podpory.
 • Sústredenie na jeden typ kanálov podpory.
 • Vysoké operatívne náklady spojené s riadením kontaktného centra alebo oddelenia podpory.
 • Prerušený tok informácií medzi oddelením predaja a podpory.
 • Chýbajúca alebo nedostatočná znalostná databáza.
 • Nefungujúci systém evidencie a riešenie reklamácií.

Čo Vám to prinesie:

 • Informácie o novinkách a trendoch v oblasti podpory a služieb pre zákazníkov.
 • Analýzu vašej súčasnej situácie.
 • Zistenie problémových oblastí a návrh riešenia.
 • Ukážku riešenia v reálnom systéme.

Entry-Package-Customer-Support-Management-Anodius-AND


Popis riešenia:

 • Úvodný workshop, kde sa zoznámime s vaším fungovaním.
 • Spoločne si prejdeme, čo by sa dalo vylepšiť.
 • Navrhneme riešenie a navyše vám ukážeme reálnu ukážku celého systému.

Koľko bude trvať realizácia?

 • 1-2 hodinyKONTAKTUJTE NÁS