CRM riešenia a služby

Naším poslaním je vytvárať reálne a nadčasové hodnoty.  Efektívne a dlhodobo dosahovať naplnenie strategických cieľov našich klientov, prostredníctvom inovatívnych CRM riešení a služieb.

Anodius je certifikovaný services partner & VAR spoločnosti SAP.  Sme taktiež Cloud Alliance Partner medzinárodne uznávanej spoločnosti Salesforce.  

Čo ponúkame?

Poskytujeme CRM služby vo všetkých fázach životného cyklu, t.j. od výberu vhodného riešania, cez jeho implementáciu, údržbu a ďalší rozvoj.

Oblasti služieb:

Radi sa podelíme o naše unikátne skúsenosti v ktorejkoľvek fáze životného cyklu CRM riešenia. 

Prečo Anodius - SAP CRM, Salesforce CRM