Každý dôležitý zážitok zákazníka pod kontrolou
Prečo sú X-Data novým smerom


customer-experience-reintented-anodius-cx


80% šéfov firiem verí, že práve ich firma prináša výnimočné zážitky, len 8% zákazníkov s tým súhlasí.

Najúspešnejšie spoločnosti na vzniknuté problémy už nereagujú, snaží sa ich predvídať a zmierňovať skôr, než k nim dôjde. Experience Management je proces sledovania každej interakcie so spoločnosťou s cieľom nájsť príležitosti na zlepšenie

Zistite ako eliminovať túto zážitkovú priepasť.

 

Kontaktný formulár