Momentálne otvorené pozície04.04.22
 1. Práca v SaaS IT oblasti plnej príležitostí v dynamicky sa rozvíjajúcom segmente Customer Experience & CRM riešení.
 2. Atraktívne platové ohodnotenie cez férový systém provízií bez platového stropu.
 3. Možnosť vypracovať sa na skúseného KAM.
 4. Flexibilita a možnosť naplno sa realizovať.
04.04.22

Ponúkame Ti:

 • Možnosť pracovať s najnovšími technológiami a na zaujímavých stabilných projektoch, doma i v zahraničí.
 • Posilníš si získané technické skúsenosti a prinesieš nové synergie do tímu.
 • Flexibilitu – môžeš pracovať z domu či z officu, ako ti to najlepšie vyhovuje.
04.04.22

Ponúkame Ti:

 • Možnosť veľa sa učiť a rozvíjať v najnovších technológiách
 • Hands-on skúsenosti priamo u zákazníka s podporou od tvojho mentora a skúsených kolegov
 • Tím s priateľskou firemnou kultúrou a snahou ťahať za spoločný cieľ

 

04.04.22

Ponúkame Ti:

 • Možnosť veľa sa učiť a rozvíjať v najnovších technológiách
 • Hands-on skúsenosti priamo u zákazníka s podporou od tvojho mentora a skúsených kolegov
 • Tím s priateľskou firemnou kultúrou a snahou ťahať za spoločný cieľ

 

04.04.22

Ponúkame Ti:

 • Možnosť veľa sa učiť a rozvíjať v najnovších technológiách
 • Hands-on skúsenosti priamo u zákazníka s podporou od tvojho mentora a skúsených kolegov
 • Tím s priateľskou firemnou kultúrou a snahou ťahať za spoločný cieľ

 

04.04.22

Ponúkame Ti:

 • Možnosť veľa sa učiť a rozvíjať v najnovších technológiách
 • Hands-on skúsenosti priamo u zákazníka s podporou od tvojho mentora a skúsených kolegov
 • Tím s priateľskou firemnou kultúrou a snahou ťahať za spoločný cieľ

 

04.04.22

Ponúkame Ti:

 • Možnosť pracovať na najnovších technológiách a zaujímavých projektoch, doma i v zahraničí.
 • Posilníš si získané technické skúsenosti a prinesieš nové synergie do tímu.
 • Flexibilitu – môžeš pracovať z domu či z officu, ako ti to najlepšie vyhovuje.
04.04.22

Ponúkame Ti:

 • Možnosť pracovať na najnovších technológiách a zaujímavých projektoch, doma i v zahraničí.
 • Posilníš si získané technické skúsenosti a prinesieš nové synergie do tímu.
 • Flexibilitu – môžeš pracovať z domu či z officu, ako ti to najlepšie vyhovuje.

Firemná kultúra

Nastúpil som sem ešte počas školy a prácu pre Anodius som si obľúbil. Vždy som tu pracoval na zaujímavých projektoch, ktoré ma posunuli ďalej.“ – Matej Belák, Partner – SAP CX

Ako skúsený senior konzultant a manažér v oblasti IT konzultingu som pred piatimi rokmi hľadal spoločnosť, ktorej princípy sú založené na tvorbe trvalej hodnoty, flexibilite a dynamickom prístupe k novým trendom a príležitostiam. Preto som si pre svoje ďalšie pôsobenie vybral spoločnosť Anodius. Dnes konštatujem, že tieto moje očakávania boli absolútne naplnené a teší ma, že mám možnosť byť súčasťou tvorby týchto hodnôt.“ – Stanislav Micheller, Partner – Delivery Services

Naše firemné hodnoty = EMPATIA + EFEKTÍVNOSŤ + INOVATÍVNOSŤ + TÍMOVOSŤ
Kladieme vysoký dôraz na profesionálnosť a ľudskosť. Budujeme progresívne mysliaci, dynamický a efektívny tím motivovaných jednotlivcov, pričom každý jednotlivec prispieva svojim dielom a zároveň preberá osobnú zodpovednosť.

Podporujeme otvorenosť, osobnú angažovanosť a proaktívnosť pri hľadaní nových inovatívnych a efektívnych riešení.

Na dosiahnutie skvelých zákazníckych zážitkov je treba motivovaných a angažovaných zamestnancov.