16.06.20
AI-CRM-and-CX-Future-of-Customer-Relationship-Management

AI, CRM a CX: Budúcnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi

Zoznámenie sa s procesom riadenia vzťahov so zákazníkmi má očividné výhody. Vaši zákazníci sú základom vašej prevádzky a […]

27.05.20
anodius-andx-salesforce-services

Obchod a marketing na jednej lodi

Oblasť obchodu a marketingu môžeme diskutovať oddelene a nástroje Sales Cloud a Marketing Cloud sú samostatnými riešeniami od […]

22.05.20
anodius-andx-salesforce-services

Ako zaistiť, aby obchod ťahal za jeden povraz

Aby obchodné oddelenie správne fungovalo a ťahalo za jeden povraz, je potrebné zaistiť, aby všetky procesy hladko bežali […]