17.10.12
Online CRM System Anodius

Riadenie vzťahov so zákazníkmi sa presúva do mobilov

Dobré vzťahy so zákazníkmi sú alfou a omegou úspešného podnikania. Manažment riadenia vzťahov s klientmi (CRM) na báze SAP sa […]

28.02.11
sap_contact_centre

7 x ÁNO modernému Kontaktnému Centru v SAP CRM

SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) je jediné CRM riešenie, ktoré spája zamestnancov, partnerov, procesy a technológie do […]

sap_news_anodius

Enterprise SOA

10.12.10