01.02.12
sap_news_anodius

RTOM (Riadenie ponúk v reálnom čase)

Dobrí manažéri riadia ponuky pre klientov v reálnom čase; investícia do riadenia ponúk v reálnom čase sa vyplatí. […]

10.12.10
sap_news_anodius

Enterprise SOA

Enterprise service-oriented architecture (Enterprise SOA) je návrh riešenia založeného na službách (sevice-based) pre celý podnik, ktoré ponúka zvýšenú mieru prispôsobiteľnosti, flexibility […]