26.02.13
sap_news_anodius

Konkurencia v energetike tlačí na investície do IT riešení

Bratislava 26. februára (TASR-OTS) – Liberalizácia európskeho trhu s elektrickou energiou a plynom, ktorej výsledkom je vznik alternatívnych […]

07.03.11
sap_news_anodius

7 Praktických rozšírení v SAP CRM IC

Pri implementácii SAP CRM sa stretávame s rôznymi víziami zákazníkov a ich nárokmi, novými technologickými trendmi , ktoré […]

10.12.10
sap_news_anodius

Enterprise SOA

Enterprise service-oriented architecture (Enterprise SOA) je návrh riešenia založeného na službách (sevice-based) pre celý podnik, ktoré ponúka zvýšenú mieru prispôsobiteľnosti, flexibility […]