Blog

02.10.14
anodius_-_smartmetering

Integrácia smart merania do SAP je kľúčová!

Inteligentné prístroje slúžiace na meranie energetickej spotreby si postupne nachádzajú cestu aj k slovenským odberateľom. Spoločnosti pôsobiace v oblasti sieťových odvetví riešia v tejto […]

11.07.14
salesforce_anodius

Salesforce na báze SaaS zhodnocuje podnikanie

Ak­cies­chop­nosť fir­my či or­ga­ni­zá­cie je pria­mo úmer­ná jej schop­nos­ti inter­ak­cie so zá­kaz­ní­kom, ob­chod­ným par­tne­rom, či ko­le­gom, a to […]

26.02.13
sap_news_anodius

Konkurencia v energetike tlačí na investície do IT riešení

Bratislava 26. februára (TASR-OTS) – Liberalizácia európskeho trhu s elektrickou energiou a plynom, ktorej výsledkom je vznik alternatívnych […]

01.02.12
sap_news_anodius

RTOM (Riadenie ponúk v reálnom čase)

Dobrí manažéri riadia ponuky pre klientov v reálnom čase; investícia do riadenia ponúk v reálnom čase sa vyplatí. […]