Aktuality

Aktuality
Energetika Ljubljana

Prvé utilitné SAP CRM v Slovinsku

Anodius, a. s., v spolupráci s lokálnym dodávateľom SAP riešení, úspešne spustil do prevádzky systému SAP CRM, ver. 7.0. EhP2, v spol. Energetika Ljubljana, d. o. o.

ČÍTAJ VIAC

e.on

Rozšírenie SAP CRM 7.0 v E.ON ČR Group

Spoločnosť Anodius, a. s., ako dodávateľ SAP CRM projektov v rámci skupiny E.ON Česká republika, významnou mierou prispela k úspešnému zvýšeniu efektívnosti a výkonnosti existujúcich systémov SAP CRM 7.0 (Customer Relationship Management).

ČÍTAJ VIAC

sap_news_anodius

SAP Forum 2013 konferencia

Najväčšia konferenia roka, SAP Forum 2013, sa konala dňa 23.5.2013, pričom partnerom bola aj spoločnosť Anodius.

ČÍTAJ VIAC

e.on

E.ON SR a ČR má plyn v SAP CRM 7.0

Spoločnosť Anodius, a. s., ako dodávateľ projektov v rámci skupiny E.ON Slovenská a Česká republika, významnou mierou prispela k úspešnému rozšíreniu existujúcich systémov SAP CRM 7.0 (Customer Relationship Management) o komoditu PLYN .

ČÍTAJ VIAC

sap_news_anodius

SAP Forum 2012 konferencia

Najväčšiu konferenciu SAP v roku sa konala 24.5.2012, ktorej partnerom je aj spoločnosť Anodius.

ČÍTAJ VIAC

Anodius Office Bratislava

CBC V. sťahovanie

Od 23.4.2012 nás nájdete v nových priestoroch CBC V., Karadžičova 16., 12. n.p., 821 08 Bratislava I

ČÍTAJ VIAC

e.on

Go-live SAP CRM 7.0 v skupine ZSE

Spoločnosť Anodius, a. s., ako kľúčový dodávateľ projektu, významnou mierou prispel k úspešnému zavedeniu systému SAP CRM 7.0 (Customer Relationship Management) v rámci skupiny Západoslovenská energetika a. s.

ČÍTAJ VIAC

e.on

SAP CRM 7.0 go-live v skupine E.ON CZ

Skupina E.ON Česká republika spustila v lete 2011 do produktívnej prevádzky riešenie CRM 7.0 na báze SAP, čím úspešne naplnila očakávania projektu CIS@CZ

ČÍTAJ VIAC

SAP World Tour 2011 konferencia

SAP World Tour 2011 konferencia

Najväčšia konferencia SAP v roku sa konala 11.4.2011 v Hotely Kempinsky, Bratislava.

ČÍTAJ VIAC

QMS ISO 9001 anodius

Systém riadenia kvality ISO 9001

Systém riadenia kvality spoločnosti Anodius je plne v súlade s ISO 9001:2008, oblasť IT poradenstvo.

ČÍTAJ VIAC