O nás

Sme IT konzultačná spoločnosť so zameraním na inovatívne zákaznícke riešenia a služby, na platformách SAP a Salesforce.

Našou víziou je byť spoločnosťou so silným CRM know-how, best-in-class medzinárodnými skúsenosťami, ktorej dobré meno je vybudované na základe dlhodobej dôvery a spokojnosti našich partnerov a klientov.

Hneď od začiatku nám išlo o to, aby sme združili v jeden pevný celok takých ľudí, ktorí chcú, môžu a vedia vytvárať nadčasové a reálne hodnoty.

Nadčasové hodnoty, ktoré umožnia efektívne dosiahnuť naplnenie strategických cieľov našich klientov práve prostredníctvom inovatívnych zákazníckych riešení a služieb.  Iba zocelení a motivovaní jedinci sú schopní vytvoriť naozaj perspektívny, dlhodobý a výnimočný základ našej spoločnosti, z ktorého výhody môžu čerpať nielen akcionári, ale každý, kto sa podieľa akoukoľvek formou na tom, aby výsledok našej práce viedol k všeobecnej spokojnosti.

Východiskom pre nás bol fakt, že už dávno na trhu neplatí „rob čo hovoríš“ a motívom mnohých subjektov je viac-menej maximalizácia zisku. Náš prístup bol a je postavený na pravde, ľudskosti, nezištnosti a predovšetkým profesionalite. Z toho pramení aj slogan spoločnosti Walk the Talk, čiže slová sú činy, alebo jednoducho rob čo hovoríš.Úspech…?Pre každého niečo iné, veľmi relatívne a zrejme založené na subjektívnom vnímaní. Ak však úspech príde vo forme pravdy, tak je ako “obraz”, ktorý namaľovalo samo človečenstvo nášho kolektívu… Je to silná hodnota toho, čo robíme pre seba, pre tých druhých, pre firmu, ale predovšetkým pre zákazníka. Snažíme sa načúvať potrebám zákazníka tak, aby naša práca mala zmysel v dlhodobom horizonte, a aby sme pre klienta boli žiadanými odborníkmi, stali sa korektnými partnermi na ktorých sa dá v každom momente spoľahnúť.

Prioritou pre nás je osobná zodpovednosť a cesta ktorou sa uberáme, aby po nás zostali iba stopy poctivej práce, vzájomnej spokojnosti všetkých zúčastnených. Samotné slovo „úspech“ nemá pre nás význam a nemôže plnohodnotne uspokojiť ľudí, ktorí v živote hľadajú oveľa viac.

„Úspech“ je pre nás ale vzácnou výzvou a povinnosťou pomáhať tým druhým. Nám sa to darí, a preto vieme, že naše kroky vedú správnym smerom a naša cesta tvorí vznešený cieľ.

anodius
Tím
ANODIUS
UložiťUložiť

Prečo my?

sap jobs

TÍM

crm software

KNOW HOW

crm solutions

KVALITA

crm

SKÚSENOSTI

E.ON SPP
Dell Salesforce Deloitte IBM
KPMG CGI Aon Energetika Ljubljana
RWE SAP Energetika Ljubljana Atos
Wien IT Itelligence Generalli Leaf

Blog

13.08.19
SAP-sales-cloud-1908_4

Čo je nové v SAP Sales Cloud 1908?

Čo nové Vám priniesol najnovší release 1908 SAP Sales Cloud? Pozrite si stručný a jasný prehľad aj s […]