Etický kódex

Etický kódex zahŕňa hlavné princípy, hodnoty a postoje pričom tvorí základ firemnej kultúry Anodius.  Pomáha nám pri riešení každodenných pracovných úloh tak, aby sme ako celok vždy kráčali v súlade s víziou a filozofiou spoločnosti - Walk the Talk (slová sú činy) - a vytvárali tak reálne a nadčasové hodnoty.

MY ako tím

 • Každý jednotlivec, či už ide o zamestnanca, partnera alebo vlastníka je nielen súčasťou našej spoločnosti ale aj jej tvorcom, preto kladieme vysoký dôraz na ľudskosť a profesionalitu.
 • Budujeme progresívne mysliaci, dynamický a efektívny tím motivovaných jenotlivcov, pričom každý prispieva svojim dielom a zároveň preberá prislúchajúcu dávku zodpovednosti voči zákazníkovi, spoločnosti aj sebe samému.
 • Podporujeme ústretovosť, osobnú angažovanosť a iniciatívu pri navrhovaní nových efektívnych riešení vytvárajúcich reálne a nadčasové hodnoty.

Walk the Talk

 • „slová sú činy“ – naša komunikácia je otvorená, zrozumiteľná a úprimná, tvorí základ všetkých našich vzťahov, ktoré by mali dlhodobo viesť ku všeobecnej spokojnosti s našou prácou.
 • Prácu vykonávame čestne, poctivo a zodpovedne, pričom kladieme dôraz na kvalitu a spokojnosť zákazníka.
 • Prioritou je budovanie dlhodobo úspešných vzťahov, založených na korektnej spolupráci a vzájomnej dôvere.

Tvoríme reálne a nadčasové hodnoty

 • Je pre nás kľúčové, aby nás naši zákazníci dlhodobo vnímali ako žiadaných profesionálov a korektných partnerov, na ktorých sa dá spoľahnúť v každom momente.
 • Vnímame sa navzájom a rozumieme potrebám zákazníkov, partnerov, kolegov a navrhujeme flexibilné, inovatívne a hospodárne riešenia.
 • Odvádzame vysoko profesionálnu, kvalitnú a poctivú prácu, pričom podporujeme spoluprácu a tímovosť vo všetkých našich aktivitách.
 • Inšpirujeme sa navzájom k vydaniu toho najlepšieho zo seba (prekonávaniu svojich hraníc) a k neustálemu vzdelávaniu sa a zvyšovaniu odbornej kvalifikácie seba a ostaných.
 • Inovatívne prístupy a technológie sú pre nás vzácnou výzou, ktorú aktívne vyhľadávame.