Zabránte zraniteľnosti systému

Predchádzajte navyše zraniteľnostiam systému a ďalším problémom, ktoré sa môžu objaviť.

U nás viete, na čom ste z hľadiska ceny, rozsahu a času implementácie požiadaviek vášho CRM systému.

Oblasti pokrytia riešenia

sap

SAP CRM, Customer Experience

Viac info

Salesforce

Viac info

Oblasti pokrytia riešenia

  • CRM Entry Workshop
  • Aktuálna kontrola CRM systému
  • Bezpečnostná kontrola
  • Zbierka požiadaviek
  • Školenie používateľov
  • Optimalizácia a automatizácia spracovania
  • Pomoc pri vytváraní žiadostí o zmenu (CRQ).
  • Spracovanie CRQ

Čo nie je zahrnuté

  • Licencie produktov
CRM Managed Services Basic

€ 13K

Za mesiac | bez DPH

Kontaktujte nás