Salesforce Service Cloud školenie

 • Určené pre: konzultantov
 • Vyučovací jazyk: CZ, SK, EN
 • Trvanie: 1 deň
 • ID: SSEC01

Potrebné skúsenosti:

 • Aspoň základné znalosti / orientácia v Salesforce (SBK01)

Obsah:

 • Accounty
 • Kontakty
 • Casy
 • Case Automatizácia
 • Knowledge bázy
 • Chattery
 • Reporty a dashboardy
 • Live Agent

Kontaktujte nás!