Projektový Manažment


Potrebujete skúseného experta ktorý rozumie Vášmu podnikaniu, pozná CRM system a vie ako ho aj úspešne implementovať?
Veľké percento realizovaných projektov obvykle nesplní pôvodné ciele a očakávania. Medzi hlavnými príčinami tohto neúspechu prevláda nedostatok kapacity a skúseností zákazníkov s riadením takýchto projektov.

Realizácia projektov vždy kladie veľké nároky na:
kapacity
znalosti a skúsenosti pri vyjednávaní zmluvných vzťahov s dodávateľmi
špecifikáciu zadania projektu
riadenie projektu
preberanie realizačných výstupov a riadenie kvality
Ako vyriešiť problematiku kvalitného riadenia
projektov IT?
Riešiť situáciu školením kvalifikovaných expertov v oblasti projektového riadenia je pre potreby jedného alebo len niekoľkých projektov neekonomické. Prenesenie zodpovednosti a všetkých právomocí pri riadení projektu na implementátora nemožno odporúčať. Dôvodom sú odlišné ekonomické záujmy oboch strán − zákazník potom stráca úplnú kontrolu nad nákladmi a priebehom prác.

Aka je naša ponuka?

Ponúkame spoluprácu vo forme odbornej asistencie pri plánovaní a riadení projektov, vrátane riadenia kvality.

Na základe kvalifikovaného posúdenia, ktoré časti projektových aktivít si dokáže zabezpečiť vlastnými silami, poskytneme služby na mieru.V oblastiach, kde je pre klienta efektívnejšie použiť externé zdroje, poskytneme expertov s overenými skúsenosťami.


Forma a rozsah činnosti sú kombináciou týchto variantov:

„požičanie“ experta, ktorý sa na projekte zúčastní ako člen projektového tímu klienta. Skúsený poradca bude asistovať manažérovi projektu pri riešení všetkých zásadných záležitostí.
zákazník nás požiada o jednorazové vyriešenie určitej úlohy. Môže ísť napr. o prípravu dokumentov (cieľový koncept, plán projektu, atď.) alebo o vypracovanie expertného stanoviska ku konkrétnemu problému.
na základe poverenia zákazníka prevezmeme určitú úlohu v projekte – najčastejšie manažéra projektu alebo manažéra kvality. Spoločnosť Anodius potom v rozsahu zodpovedajúcom danej role preberá aj časť zodpovednosti za priebeh a výsledky projektu. Počas trvania projektu vystupujeme voči dodávateľom ako jeho náprotivok na strane klienta.
Metodológia projektového riadenia Anodius vychádza zo štandardov Project Management Institute (PMI), Prince2 a ASAP.

Taktiež aktívne používame agilné štandardy projektového riadenia.
V prípadoch, keď sa na implementačnom projekte priamo nezúčastňuje projektový manažér spoločnosti Anodius, poskytujeme aj služby kontroly kvality.

Kontrola kvality projektového riadenia v tomto prípade prebieha prostredníctvom pravidelného dozoru nad plnením kľúčových milníkov a termínov implementácie systému zo strany dodávateľa.

Poradia vám odborníci

Tím našich CRM expertov vám zaistí maximalizáciu benefitov vybraného CRM riešenia.
Ako minimalizovať náklady na implementáciu a správu? Zvoľte is vhodného implementačného partnera.
Zaujala vás naša služba a chcete o nej vedieť viac?

Aktuality

sap-forum-slovensko-2018 21.03.18

SAP Forum Slovensko 2018

Príďte sa pozrieť na konferenciu SAP Forum Slovensko aj tento rok a zistíte, ako technológie zmenia spôsob, akým dnes žijeme a pracujeme.

ČÍTAJ VIAC

sap_contact_centre 04.01.18

Nová verzia: SAP Contact Center FP12 (7.0.12.0)

20. decembra 2017 bola uvolnená nová verzia SAP Contact Center (SAP CCtr) pre on-premise riešenie pod názvom “SAP Contact Center 7.0 FP12”.

ČÍTAJ VIAC

crm_solutions 06.12.17

Hľadáme šikovných IT-čkárov

Hľadíme šikovných ľudí do nášho tímu v Prahe a Bratislave: SAP Developer, Jr. CRM Consultant/ Developer.  Neváhaj a daj o sebe vedieť už dnes!

ČÍTAJ VIAC

Blog

10.01.18
top_free_crm_2017_anodius

TOP dostupné CRM systémy pre podporu malých firiem

Udržiavanie aktuálnych informácii v reálnom čase o leadoch, zákazníkoch a kontaktoch je životne dôležitá úloha pre každý biznis. […]