Riadenie kvality

Potrebujete sa uistiť, že dodávka CRM systemu prebieha v súlade s best-practices a riziká projektu sú pod kontrolou?  Potrebujete spracovať kvalitný dokument cieľového konceptu CRM systemu? Využite výhody nezávislého riadenia kvality CRM projektu a minimalizujte svoje náklady a riziká.

Čo ponukame?

 • znížiť náklady cez štandardizáciu kvality,
 • zachovať požadovaný čas implementácie pri požadovaním rozsahu;
 • minimalizovať riziká projektu;
 • uistiť sa, že projekt podporuje ciele podnikania a celkovú stratégiu.

Naši špičkoví experti majú rozsiahle skúsenosti z projektov SAP CRM, Salesforce CRM od doby uvedenia na český a slovenský trh.  Poskytujeme služby nezávislého riadenia kvality CRM projektu v týchto oblastiach:

 • audit technického riešenia (blue-print dokument);
 • audit rizík projektu - technické riešnie;
 • audit projektového manažmentu;
 • audit testovacích scenárov;
 • audit stratégiu školení kľúčových užívateľov;
 • riadenie kvality projektu.

Audit technického riešenia identifikuje nedokonalosti cieľového konceptu CRM systemu.  Zároveň poskytuje návrhy ako ich vyriešiť za účelom minimalizácie rizík projektu.  Taktiež sa v tejto fáze uisťujeme, že navrhované riešenie je v súlade s produktovými štandardami a best praktikami.

Audit rizík projektu - technické riešenie je dôležité najmä v komplexných projektoch.  Naše rozsiahle skúsenosti z obdobných projektov Vám pomôžu detailne pochopiť riziká projektu v oblasti technického riešenia, navrhnúť plán ich minimalizácie tak, aby bol projekt úspešný.

Audit projektového manažmentu. Ide o audit riadenia projektu v súlade s ITIL projektovou metodológiou.  Cieľom je maximalizácia efektívnosti projektu z dosiahutia projektových cieľov.

Identifikácia a posúdenie testovacích scenárov napomáha minimalizácii rizík spojených s integritou procesov a dát CRM systemu.  Posúdením testovacích scenárov overujeme efektívnosť testovania CRM systemu.

Identifikácia a vyhodnotenie stratégie školení kľúčových užívateľov môže významne pomôcť znížiť riziká a zvýšiť efektívnosť a využiteľnosť CRM riešenia.  Je preto dôležité definovať požiadavky školení, vytvoriť plán a maticu zodpovednosti za realizáciu školení.

Riadenie kvality projektu obsahuje činnosti ako:

 • identifikáciu všetkých čiastkových vplyvov implementácie na organizáciu,
 • oponentúra obsahu kľúčových dokumentov projektu, 
 • priebežná kontrola projektovej dokumentácie,
 • kontrola priebehu projektu voči harmonogramu,
 • nezávislé vyhodnotenie akceptačných kritérií, 
 • poskytovanie odbornej podpory pri riešení sporných otázok implementácie, atď.

Zaujala vás naša služba a chcete o nej vedieť viac? 

kontaktujte_nas.png