Riadenie kvality

Potrebujete sa uistiť, že dodávka SAP softvéru alebo Salesforce support prebieha v súlade s best-practices a riziká projektu sú pod kontrolou? Potrebujete spracovať kvalitný dokument cieľového konceptu riešenia?


Využite výhody nezávislého riadenia kvality a minimalizujte svoje náklady a riziká.
SAP softvér, Salesforce support riadenie kvality 1
Znížite náklady cez štandardizáciu kvality.
SAP softvér, Salesforce support riadenie kvality 2
Zachovajte požadovaný čas implementácie pri požadovaním rozsahu.
SAP softvér, Salesforce support riadenie kvality 3
Minimalizujte riziká projektu.
SAP softvér, Salesforce support riadenie kvality 4
Uistite sa, že projekt podporuje ciele podnikania a celkovú stratégiu.
Naši špičkoví experti majú rozsiahle
skúsenosti z projektov SAP a; Salesforce
od doby uvedenia na český a slovenský trh
Identifikácia a vyhodnotenie stratégie školení kľúčových užívateľov

môže významne pomôcť znížiť riziká a zvýšiť efektívnosť a využiteľnosť CRM riešenia. Je preto dôležité definovať požiadavky školení, vytvoriť plán a maticu zodpovednosti za realizáciu školení.

Riešenia technický audit

identifikuje nedokonalosti cieľového konceptu CRM systemu. Zároveň poskytuje návrhy ako ich vyriešiť za účelom minimalizácie rizík projektu. Taktiež sa v tejto fáze uisťujeme, že navrhované riešenie je v súlade s produktovými štandardami a best praktikami.

Audit rizík projektu – technické riešenien

je dôležité najmä v komplexných projektoch. Naše rozsiahle skúsenosti z obdobných projektov Vám pomôžu detailne pochopiť riziká projektu v oblasti technického riešenia, navrhnúť plán ich minimalizácie tak, aby bol projekt úspešný.

Audit projektového manažmentu

Ide o audit riadenia projektu v súlade s ITIL projektovou metodológiou. Cieľom je maximalizácia efektívnosti projektu z dosiahutia projektových cieľov.

Identifikácia a posúdenie testovacích scenárov

napomáha minimalizácii rizík spojených s integritou procesov a dát CRM systemu. Posúdením testovacích scenárov overujeme efektívnosť testovania CRM systemu.

Riadenie kvality projektu
obsahuje činnosti ako:
  • identifikáciu všetkých čiastkových vplyvov implementácie na organizáciu,
  • oponentúra obsahu kľúčových dokumentov projektu,
  • priebežná kontrola projektovej dokumentácie,
  • kontrola priebehu projektu voči harmonogramu,
  • nezávislé vyhodnotenie akceptačných kritérií,
  • poskytovanie odbornej podpory pri riešení sporných otázok implementácie, atď.


Otázky?

Kontaktujte nás a zistite viac. Začnite plne využívať výhody modernej platformy pre transformáciu Vašej organizácie ešte dnes.

Prečo my?

sap jobs

TÍM

crm software

KNOW HOW

crm solutions

KVALITA

crm

SKÚSENOSTI

E.ON SPP CEZ
ACN Salesforce Infinica
CGI Aon Energetika Ljubljana
RWE SAP Energetika Ljubljana Globsec
Wien IT Itelligence Generalli
Chemolak KPMG Leaf