Moderná platforma spätnej väzby Staffino

Dajte svojich zákazníkov na prvé miesto
a oni sa vám odvďačia.

Zákaznícka skúsenosť
sa stala kľúčovým rozlišovacím prvkom pre spoločnosti všetkých veľkostí.

Staffino je pokročilý a ľahko použiteľný nástroj Customer Experience nevyhnutný pre spoločnosti na podporu ich podnikania. Či už ste miestnym obchodom alebo poskytovateľom veľkých podnikových služieb, špecializované riešenia vám pomôžu zhromaždiť a spravovať informácie o zákazníkoch pomocou viacerých kanálov a pomocou rôznych metód a jedinečných CX nástrojov. Staffino v súčasnosti pomáha spoločnostiam vo všetkých obchodných segmentoch v 53 krajinách sledovať ich cesty k zákazníkom a spravovať spätnú väzbu od jednotlivých zákazníkov. Tieto spoločnosti sa snažia poskytovať zákazníkom najlepší zážitok spolu so zapojením a gamifikáciou svojich zamestnancov orientovaných na zákazníkov.

RIADENIE SPÄTNEJ VÄZBY V UZATVORENEJ SLUČKE


Komunikujte so zákazníkmi a kolegami najefektívnejším a najpútavejším spôsobom.
Ľahké a moderné rozhranie umožňuje vám alebo vašim manažérom rýchlo reagovať na spätnú väzbu, takže nikdy nenecháte žiadneho zákazníka nešťastného. Flexibilná štruktúra umožňuje klastrovanie spätnej väzby na základe úrovní prístupu, podľa regiónu alebo na základe prispôsobenej štruktúry jednotiek.

feedback managementMOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV


Engage employees with positive feedback, gamified dashboards & open discussions
Získajte šťastnejších, angažovanejších a motivovanejších zamestnancov. Najpodceňovanejší prístup k posilneniu vašej organizácie je zvyčajne prostredníctvom vašich zamestnancov. Ak sa rozhodnete zhromaždiť spätnú väzbu súvisiacu s konkrétnymi interakciami s vašimi zamestnancami, môžete očakávať, že 50 – 80% spätnej väzby bude pozitívnej. Bez ohľadu na čas, krajinu alebo priemysel. 

staffino-anodius-employee-recognition-motivation

staffino-anodius-employee-recognition-motivation-2MONITORING RETENCIE


Zachráňte zákazníkov skôr, ako sa rozhodnú odísť
Strategicky zamerané kampane so spätnou väzbou naprieč vašou organizáciou a cestami zákazníkov vám pomôžu identifikovať zákazníkov, ktorí sa vás chystajú opustiť. Môžeme identifikovať takýchto zákazníkov prostredníctvom jednoduchých transakčných prieskumov alebo pomocou špecificky zameraných NPS metrík. Kombinácia metrík zhromaždených so sémantickou spätnou väzbou zaisťuje identifikáciu kritických zákazníkov pre vaše retenčné oddelenie.

retention case monitoring

 SÉMANTICKÝ ENGINE


Spustite sémantický engine na tisíce spätných väzieb a identifikujte rýchle výhry
Typický sémantický engine analyzuje text na základe kľúčových slov. Implementovaný engine Staffina nevyžaduje pre svoju analýzu kľúčové slová. Tento algoritmus automaticky definuje nové témy a môže ich porovnávať s vami určenými parametrami. Sémantický engine Staffina je nezávislý od jazyka a priemyslu a sentiment je vyjadrený názormi väčšiny, nie polaritou (+, -, neutrálna).

semantic engine

 PERSONALIZOVANÉ CX DASHBOARDY


Vytvorte si vlastné informačné dashboardy s KPI relevantnými pre vašich manažérov
Každá kampaň so spätnou väzbou má konkrétnu sadu dashboardov, ku ktorým je možné pristupovať na rôznych úrovniach. Po vytvorení štruktúry vašej organizácie sa určeným zamestnancom a manažérom zobrazia dashboardy definované pre ich každodenné činnosti. Podniková analytika a štruktúra kódu v pozadí dashboardov spoločnosti STAFFINO je mimoriadne flexibilná a je možné ju prispôsobiť všetkým vašim konkrétnym požiadavkám.

staffino-anodius-kpi-dashboard

 

 


Otázky?

Začnite naplno využívať modernú platformu pre spätnú väzbu už dnes – Lukáš Endál, Partner