CX Value Consulting služby
ANDx-logo-anodius

ANDx konzultačné služby skutočne prinášajú vyššiu pridanú hodnotu v porovnaní s inými IT spoločnosťami, ktoré ponúkajú CX riešenia. Dôvod je prostý. V našom tíme konzultantov máme skutočných odborníkov s rokmi praxe a desiatkami success stories, ktorí reálne pracovali v oblastiach marketing, sales alebo change management.

Konzultácie nerobia „ITčkári“, ktorí Vás naučia ako obsluhovať software. ANDx konzultácie robia profesionáli, ktorí Vám pomôžu vylepšiť existujúce nastavenie cieľov, stratégie a procesov a zároveň Vám odporučia a dohliadnu na implementáciu technologického riešenia, ktoré bude zodpovedať týmto upraveným a zmeneným biznis potrebám. Pretože to je, podľa nás, jediná cesta, ako kvalitne implementovať CX riešenie s vysokou pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. Riešenie, ktoré skutočne zarába, pretože prináša nových zákazníkov a vyššie tržby.

V ANDx sme špecialisti na technologické riešenia pre zlepšovanie Customer Experience v oblastiach Marketing, Sales a Service.

Našim krédom je Experience Matters, preto vždy ale naozaj vždy, chceme našim zákazníkom poskytnúť pozitívny zážitok a to na všetkých úrovniach organizácie, ktoré naše riešenie ovplyvní.

Zároveň chceme byť lídri v propagácii a implementácii užitočných CX riešení. Preto nepredávame našim zákazníkom software a potom dovidenia. My chceme a vieme zákazníkom poskytnúť technologické a biznis riešenia, ktorých výsledkom nebude iba úspešná inštalácia software, ale reálne odovzdaný a implementovaný know-how pre dlhodobé zlepšovanie hospodárskeho výsledku firmy.

 

Prečo investovať do CX riešení?

CX technológie a riešenia zvyšujú ziskovosť firiem prostredníctvom zefektívňovania procesov, zvyšovania produktivity, inovácie produktov/služieb/business modelov, napomáhania získavaniu nových zákazníkov a poskytovania kvalitnejších dát pre lepšie rozhodovanie

Kľúčovou výhodou je výrazne lepšie poznanie zákazníka. Dobrá zákaznícka skúsenosť vedie k lojálnosti zákazníkov a zvyšovaniu tržieb. Rýchla odozva (ideálne rýchlejšia ako má konkurencia) na zákaznícke požiadavky je dnes zásadnou konkurenčnou výhodou. Pre mnohé firmy však sú alebo čoskoro budú digitalizácia a kvalitné CX riešenia otázkou prežitia.

NAVIAC každé euro investované do úspešnej implementácie kvalitného CX riešenia sa vráti 5 až 10-násobne.

Prečo firmy CX riešenia nerealizujú

alebo snahy o ich zavádzanie
zlyhávajú

 

 • Firmy považujú tieto riešenia za náklad a nie za investíciu.
 • Implementačné iniciatívy nemajú potrebné zapojenie manažmentu nielen preto, že nerozumejú hodnote CX riešení, ale aj kvôli názoru, že ide primárne o technologickú zmenu, ktorá je doménou IT oddelení.
 • Nedostatočná analýza a definovanie požiadaviek, resp. nedostatočné zapojenie používateľov vo fáze prípravy a návrhu riešení a ich prepojenie s technickou časťou implementácie.
 • Nedostatočný praktický tréning všetkých (vrátane manažérskych) používateľov.
 • Nedostatky v riadení technologických projektov a organizačnej zmeny.
 • Nedostatočná pozornosť venovaná testovaniu, manažmentu rizík, integrácii do existujúcej infraštruktúry, stratégii spustenia, resp. konverzii dát ale aj hodnotiacim metrikám.

 

ANDx Value Consulting služby, sa zameriavajú primárne na odstránenie vyššie uvedených problémov ako aj na implementáciu biznis know-how pre tvorbu pridanej hodnoty. V tomto sa odlišujeme od ostatných „IT firiem“ zameraných iba na implementáciu technologickej časti CX riešenia.

ANDx KIT

Služba KIT predstavuje konzultácie v rôznych oblastiach spojených s CX riešeniami pre Marketing, Sales a Service. Zákazník si vyberie a použije tie časti skladačky, ktoré potrebuje k úspešnému implementovaniu, pravidelnému používaniu a real-time vyhodnocovaniu prínosu daného riešenia.

Služba ANDx KIT obsahuje:

DISCOVERY

Často to, čo sa javí ako problém alebo výzva, je iba symptóm a reálny problém je treba detailne identifikovať. Ak sa má nasadiť funkčné CX riešenie, je nevyhnutnosť správne a presne identifikovať problémy, potreby a požiadavky organizácie v oblasti Marketing, Sales a Service. Na správnej identifikácii potrieb si zakladáme, pretože chceme ponúkať užitočné riešenia, ktoré sú nastavené na mieru zákazníkovi. Nechceme predávať väčšie alebo menšie riešenie. Chceme predávať presne také funkčné riešenie, ktoré prinesie zákazníkovi pridanú hodnotu a dlhodobú spokojnosť. Pretože na reputácii nám záleží a Experience Matters.

 

 • Situačná analýza a správna identifikácie problémov a potrieb v oblasti CX, ktoré treba vyriešiť
 • Návrh možného CX riešenia (technológia, procesy, štruktúra)
 • Identifikácia zdrojov (ľudia, čas, peniaze) potrebných pre nasadenie riešenia
 • Štúdia uskutočniteľnosti CX riešenia

X-DATA

 

Nie vždy má organizácia k dispozícii všetky dáta a informácie potrebné k úspešnému využívaniu CX riešenia. Jedná sa primárne o zákaznícke experience dáta, bez ktorých sa reálne nedá úspešne používať žiadne CX riešenie. Keďže nám na úspešnosti nasadenia veľmi záleží, vieme sa postarať aj o nedostatok X-dát.

 • Identifikácia potrieb v oblasti znalosti a monitorovania customer experience.
 • Zadefinovanie cieľov a stratégie pre získavanie, vyhodnocovanie a manažment dát.
 • Implementácia technológie pre zber a analýzu dát Qualtrics.
 • Nastavenie zberu dát (cieľové skupiny, dotazníky, proces zberu).
 • Vytvorenie dashboardov pre vyhodnocovanie dát.
 • Pravidelný update dátových potrieb a nové nastavenie technológie.

CHANGE

Pre úspech zavádzania CX riešení je potrebné riadiť celý jeho proces ako komplexnú zmenu, ktorá má okrem technologických aspektov aj zásadné organizačné a behaviorálne dopady.

 

 • Jasná formulácia a komunikácia vízie, cieľov a dôvodov pre implementáciu CX riešení
 • Príprava prostredia pre podporu zmeny (diagnostika organizačnej pripravenosti, stav pripravenosti, hodnoty/ kultúra, motivovanie zainteresovaných k podpore zmeny a pod.)
 • Stratégia a taktika pre zvládanie odporu voči zmene (komunikačná stratégia, zapojenie používateľov, tréning/podpora a pod.)
 • Tvorba, supervízia, resp. manažment agilných projektových tímov s dostatočnými kompetenciami pre úspešné zvládnutie zmeny
 • Detailný plán projektu a implementácie (rozvrh aktivít, časový plán, kontrolné mechanizmy, personálna zodpovednosť a rozpočet)
 • Nastavenie hodnotiacich metrík pre úspešnosť zmeny

DEPLOY

Pri nasadzovaní CX systémov sme zákazníkovi plne k dispozícií a funkčné riešenie vytvárame spoločne s ním, aby plne spĺňalo jeho požiadavky. Našim cieľom je dodať plne funkčné riešenie, ktoré bude pravidelné využívané a zanechá v užívateľoch pozitívny pocit z práce so systémom.

 • Nastavenie systémových objektov a procesov.
 • Nastavenie parametrov pre funkčnú automatizáciu.
 • Integrácia na iné systémy.
 • Prispôsobenie UI podľa zákazníckych potrieb.
 • Testovanie funkčnosti a uspokojovanie zákazníckych CX potrieb.
 • Napojenie na sociálne média.
 • Zaškolenie používateľov na nové CX riešenie a biznis využívanie riešenia.

FEEDBACK

 

Je to trošku ambiciózne, ale skutočne chceme našim zákazníkom poskytovať lifetime value. Preto ich neopúšťame po úspešnom nasadení CX riešenia, ale v pravidelných intervaloch analyzujeme feedback a prispôsobujeme pôvodné riešenie novým potrebám a zapracovávane nové funkcionality, ktoré zákazník dostáva v pravidelných aktualizáciách systému.

 • Metriky a hodnotenia riešení
 • Revízia CX potrieb zákazníka
 • Návrhy na úpravu riešenia
 • Nasadenie upraveného riešenia
 • Predstavenie nových funkcionalít
 • Návrh na ich zapracovanie a nasadenie tých funkčností
 • Zaškolenie firemných užívateľov

Oblasti biznis pridanej hodnotyanoduis-adx-value-poposition

Naši odborníci vám poradia

Náš tím odborníkov vám pomôže zhodnotiť Vašu investíciu do #CX #CRM riešenia.
Hľadáte ďalšie informácie
o našich službách?