Podnikateľské poradenstvo
ex-cx-business-consulting-anodius-and

AND konzultačné služby skutočne prinášajú vyššiu pridanú hodnotu v porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré ponúkajú Experience Management (EM) riešenia a služby. Dôvod je prostý. V našom tíme konzultantov máme skutočných odborníkov s rokmi praxe a desiatkami success stories, ktorí reálne pracovali v oblastiach HR, marketing, sales, zákaznícke služby alebo change management.

Konzultácie nerobia „IT-čkári“, ktorí Vás naučia ako obsluhovať software. AND konzultácie robia profesionáli, ktorí Vám pomôžu vylepšiť existujúce nastavenie cieľov, stratégie a procesov a zároveň Vám odporučia a dohliadnu na implementáciu technologického riešenia, ktoré bude zodpovedať týmto upraveným a zmeneným biznis potrebám. Pretože to je, podľa nás, jediná cesta, ako kvalitne implementovať CX alebo EX riešenie s vysokou pridanou hodnotou. Riešenie, ktoré skutočne zarába, pretože prináša nových zákazníkov a vyššie tržby.

V AND sme špecialisti na technologické riešenia pre zlepšovanie Experience manažmentu v oblastiach HR, Marketing, Sales a Service.

Našim krédom je Experience Matters, preto vždy ale naozaj vždy, chceme našim zákazníkom poskytnúť pozitívny zážitok a to na všetkých úrovniach organizácie, ktoré naše riešenie ovplyvní.

Zároveň chceme byť lídri v propagácii a implementácii užitočných EX a CX riešení. Preto nepredávame našim zákazníkom software a potom dovidenia. My chceme a vieme zákazníkom poskytnúť technologické a biznis riešenia, ktorých výsledkom nebude iba úspešná inštalácia software, ale reálne odovzdaný a implementovaný know-how pre dlhodobé zlepšovanie hospodárskeho výsledku firmy.

 

Prečo investovať do moderných CRM riešení?

Kľúčovou výhodou je výrazne lepšie poznanie zákazníka. Dobrá zákaznícka skúsenosť vedie k lojálnosti zákazníkov a zvyšovaniu tržieb. Rýchla odozva (ideálne rýchlejšia ako má konkurencia) na zákaznícke požiadavky je dnes zásadnou konkurenčnou výhodou. Pre mnohé firmy však sú alebo čoskoro budú digitalizácia a kvalitné EX a CX riešenia otázkou prežitia.

NAVIAC každé euro investované do úspešnej implementácie kvalitného EM riešenia sa vráti 5 až 10-násobne.

Podnikateľské poradenstvo

Služba Podnikateľské poradenstvo predstavuje end-to-end riešenia a služby za účelom spájať správnych ľudí s inteligentne zvolenou technológiou podporovanou kultúrou otvorenosti.

DISCOVERY

Často to, čo sa javí ako problém alebo výzva, je iba symptóm a reálny problém je treba detailne identifikovať. Na správnej identifikácii potrieb si zakladáme, pretože chceme ponúkať užitočné riešenia, ktoré sú nastavené na mieru zákazníkovi.  Pretože na reputácii nám záleží a Experience Matters.

 

 • Situačná analýza a správna identifikácie problémov a potrieb v oblasti, ktoré treba vyriešiť
 • Návrh možného riešenia (ľudia, procesy, automatizácia)
 • Identifikácia zdrojov (ľudia, čas, peniaze) potrebných pre nasadenie riešenia


change management

CHANGE

Pre úspech je potrebné riadiť celý proces ako komplexnú zmenu, ktorá má zásadné organizačné a behaviorálne dopady.

 

 • Jasná formulácia a komunikácia vízie, cieľov a dôvodov 
 • Príprava prostredia pre podporu zmeny (diagnostika organizačnej pripravenosti)
 • Stratégia a taktika pre zvládanie odporu voči zmene (komunikačná stratégia, zapojenie používateľov, tréning/podpora a pod.)
 • Tvorba, supervízia, resp. manažment agilných projektových tímov s dostatočnými kompetenciami pre úspešné zvládnutie zmeny
 • Detailný plán projektu a implementácie (rozvrh aktivít, časový plán, kontrolné mechanizmy, personálna zodpovednosť a rozpočet)
 • Nastavenie hodnotiacich metrík pre úspešnosť zmeny

business consulting ex cx

FEEDBACK

Našim prioritným zámerom je zákazníkom poskytovať lifetime value. Preto ich neopúšťame, ale v pravidelných intervaloch analyzujeme feedback a prispôsobujeme pôvodné riešenie priebežne novým potrebám.

 • Metriky a hodnotenia riešení.
 • Revízia potrieb zákazníkov, zamestnancov.
 • Návrhy na úpravu.

Otázky?

Podnikatelske poradenstvo – Andrej Winter, Lead Consultant
Hľadáte ďalšie informácie
o našich službách?