Value Consulting služby
and-anodius-experience-matters

AND konzultačné služby skutočne prinášajú vyššiu pridanú hodnotu v porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré ponúkajú Experience Management (EM) riešenia a služby. Dôvod je prostý. V našom tíme konzultantov máme skutočných odborníkov s rokmi praxe a desiatkami success stories, ktorí reálne pracovali v oblastiach HR, marketing, sales alebo change management.

Konzultácie nerobia „IT-čkári“, ktorí Vás naučia ako obsluhovať software. AND konzultácie robia profesionáli, ktorí Vám pomôžu vylepšiť existujúce nastavenie cieľov, stratégie a procesov a zároveň Vám odporučia a dohliadnu na implementáciu technologického riešenia, ktoré bude zodpovedať týmto upraveným a zmeneným biznis potrebám. Pretože to je, podľa nás, jediná cesta, ako kvalitne implementovať CX alebo EX riešenie s vysokou pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. Riešenie, ktoré skutočne zarába, pretože prináša nových zákazníkov a vyššie tržby.

V AND sme špecialisti na technologické riešenia pre zlepšovanie Experience manažmentu v oblastiach HR, Marketing, Sales a Service.

Našim krédom je Experience Matters, preto vždy ale naozaj vždy, chceme našim zákazníkom poskytnúť pozitívny zážitok a to na všetkých úrovniach organizácie, ktoré naše riešenie ovplyvní.

Zároveň chceme byť lídri v propagácii a implementácii užitočných EX a CX riešení. Preto nepredávame našim zákazníkom software a potom dovidenia. My chceme a vieme zákazníkom poskytnúť technologické a biznis riešenia, ktorých výsledkom nebude iba úspešná inštalácia software, ale reálne odovzdaný a implementovaný know-how pre dlhodobé zlepšovanie hospodárskeho výsledku firmy.

 

Prečo investovať do EX, CX a CRM (EM) riešení?

EM technológie a riešenia zvyšujú ziskovosť firiem prostredníctvom zefektívňovania procesov, zvyšovania produktivity, inovácie produktov/služieb/business modelov, napomáhania získavaniu nových zákazníkov a poskytovania kvalitnejších dát pre lepšie rozhodovanie

Kľúčovou výhodou je výrazne lepšie poznanie zákazníka. Dobrá zákaznícka skúsenosť vedie k lojálnosti zákazníkov a zvyšovaniu tržieb. Rýchla odozva (ideálne rýchlejšia ako má konkurencia) na zákaznícke požiadavky je dnes zásadnou konkurenčnou výhodou. Pre mnohé firmy však sú alebo čoskoro budú digitalizácia a kvalitné EX a CX riešenia otázkou prežitia.

NAVIAC každé euro investované do úspešnej implementácie kvalitného EM riešenia sa vráti 5 až 10-násobne.

AND ROBIŤ

Služba AND ROBIŤ predstavuje end-to-end riešenia a služby za účelom pomoci „na kľúč“ a vyriešenia Vašich potrieb v oblasti EX alebo CX. 

Obsahom sú tieto fázy:

DISCOVERY

Často to, čo sa javí ako problém alebo výzva, je iba symptóm a reálny problém je treba detailne identifikovať. Ak sa má nasadiť funkčné EX alebo CX riešenie, je nevyhnutnosť správne a presne identifikovať problémy, potreby a požiadavky organizácie v oblasti HR, Marketing, Sales a Service. Na správnej identifikácii potrieb si zakladáme, pretože chceme ponúkať užitočné riešenia, ktoré sú nastavené na mieru zákazníkovi. Nechceme predávať väčšie alebo menšie riešenie. Chceme predávať presne také funkčné riešenie, ktoré prinesie zákazníkovi pridanú hodnotu a dlhodobú spokojnosť. Pretože na reputácii nám záleží a Experience Matters.

 

 • Situačná analýza a správna identifikácie problémov a potrieb v oblasti, ktoré treba vyriešiť
 • Návrh možného riešenia (ľudia, procesy, automatizácia)
 • Identifikácia zdrojov (ľudia, čas, peniaze) potrebných pre nasadenie riešenia
 • Štúdia uskutočniteľnosti riešenia

X-DATA

 

Nie vždy má organizácia k dispozícii všetky dáta a informácie potrebné k úspešnému využívaniu EX, CX riešenia. Jedná sa primárne o zákaznícke, zamestnanecké experience dáta, bez ktorých sa reálne nedá úspešne používať žiadne EM riešenie. Keďže nám na úspešnosti nasadenia veľmi záleží, vieme sa postarať aj o nedostatok X-dát.

 • Identifikácia potrieb v oblasti znalosti a monitorovania customer experience.
 • Zadefinovanie cieľov a stratégie pre získavanie, vyhodnocovanie a manažment dát.
 • Implementácia AI technológie pre zber a analýzu dát.
 • Nastavenie zberu dát (cieľové skupiny, dotazníky, proces zberu).
 • Vytvorenie dashboardov pre vyhodnocovanie dát.
 • Pravidelný update dátových potrieb a nové nastavenie technológie.

 

CHANGE

Pre úspech zavádzania EM riešení je potrebné riadiť celý jeho proces ako komplexnú zmenu, ktorá má okrem technologických aspektov aj zásadné organizačné a behaviorálne dopady.

 

 • Jasná formulácia a komunikácia vízie, cieľov a dôvodov pre implementáciu riešení
 • Príprava prostredia pre podporu zmeny (diagnostika organizačnej pripravenosti)
 • Stratégia a taktika pre zvládanie odporu voči zmene (komunikačná stratégia, zapojenie používateľov, tréning/podpora a pod.)
 • Tvorba, supervízia, resp. manažment agilných projektových tímov s dostatočnými kompetenciami pre úspešné zvládnutie zmeny
 • Detailný plán projektu a implementácie (rozvrh aktivít, časový plán, kontrolné mechanizmy, personálna zodpovednosť a rozpočet)
 • Nastavenie hodnotiacich metrík pre úspešnosť zmeny

DEPLOY

Pri nasadzovaní EM systémov sme zákazníkovi plne k dispozícií a funkčné riešenie vytvárame spoločne s ním, aby plne spĺňalo jeho požiadavky. Našim cieľom je dodať plne funkčné riešenie, ktoré bude pravidelné využívané a zanechá v užívateľoch pozitívny pocit z práce so systémom.

 • Nastavenie systémových objektov a procesov.
 • Nastavenie parametrov pre funkčnú automatizáciu.
 • Integrácia na iné systémy.
 • Prispôsobenie UI podľa zákazníckych potrieb.
 • Testovanie funkčnosti a uspokojovanie zákazníckych potrieb.
 • Napojenie na sociálne média.
 • Zaškolenie používateľov na nové riešenie a biznis využívanie riešenia.

FEEDBACK

 

Našim prioritným zámerom je zákazníkom poskytovať lifetime value. Preto ich neopúšťame po úspešnom nasadení EM riešenia, ale v pravidelných intervaloch analyzujeme feedback a prispôsobujeme pôvodné riešenie novým potrebám a zapracovávane nové funkcionality, ktoré zákazník dostáva v pravidelných aktualizáciách systému.

 • Metriky a hodnotenia riešení
 • Revízia potrieb zákazníkov, zamestnancov
 • Návrhy na úpravu riešenia
 • Nasadenie upraveného riešenia
 • Predstavenie nových funkcionalít
 • Návrh na ich zapracovanie a nasadenie tých funkčností
 • Zaškolenie firemných užívateľov

Naši odborníci vám poradia

Náš tím odborníkov vám pomôže zhodnotiť Vašu investíciu do EX, CX alebo CRM riešenia.
Hľadáte ďalšie informácie
o našich službách?