Otestuj sa

Martin Helikár, SAP ČR

Výborné re­no­mé a je­di­neč­nosť v ob­las­ti CRM služieb na báze SAP bo­li hlavné dôvo­dy an­ga­žo­va­nia spo­loč­nos­ti v projekte ČEZ, navyše Anodius má v sektore sieťových odvetví bohaté skú­se­nos­ti,“

Zaujal Vás tento obsah?

Registrujte sa na odber noviniek!

Create your own user feedback survey