Ako sme pomohli GLOBSECPrečo bolo zvolené Salesforce riešenie?

Aby sme mohli lepšie plánovať naše budúce aktivity, potrebovali sme zautomatizovať niektoré procesy, ako napr.plánovanie, administrácia a archivácia jednotlivých projektov. Organizujeme každoročne množstvo eventov. Aby sme mali prehľad o úrovniach aktivít, ale aj dátach o návštevníkoch, potrebovali sme vlastné dashboardy – aby sme vedeli filtrovať návštevníkov podľa pohlavia, profesijného zaradenia, sektora alebo expertízy, rozdelených podľa časového obdobia, kedy sa zúčastnili našich eventov. Platforma Salesforce splnila všetky požiadavky a zároveň garantovala použitie osvedčených metód a postupov. – Milan Solár, Vice-President

Vďaka starostlivému nastaveniu boli pokryté hlavné procesy:
  • Implementácia predajného cloudu;
  • Integrácia AVENTRI;
  • Zákazník 360;
  • Manažment udalostí;
  • HR manažment;
  • Projektový manažment.


Čo to prinieslo?

Anodius bol veľmi nápomocný a spolupráca bola hladká a profesionálna – vždy s veľkou pozornosťou k detailom a našim obchodným potrebám. Konzultanti so mnou pravidelne komunikovali a boli veľmi ústretoví a nápomocní v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek. Vedia, čo robia a ja som sa na nich mohol kedykoľvek spoľahnúť. – Adam Horehaj, Project Manager

  1. Vylepšené metriky spokojnosti zamestnancov vďaka funkčnému systému 13 %;
  2. Zvýšenie objemu hodnoty partnerstiev (mapovanie fundraisingu) o 30%;
  3. Nárast počtu partnerov o 18%;
  4. Zrýchlenie procesu o 30 %.

GLOBSEC je nezávislá, nestranícka, mimovládna organizácia, ktorá stavia na úspešnej práci Slovenskej atlantickej komisie (od roku 1993). Jeho hlavným cieľom je formovať globálnu diskusiu prostredníctvom uskutočňovania výskumných aktivít a spájania kľúčových odborníkov na zahraničnú a bezpečnostnú politiku.STIAHNÚŤ ŠTÚDIU