Často kladené otázky

Prečo Anodius? | O čom sú CRM riešenia? | Prečo záleží na CEM (Customer Experience Management-e/ riadení zážitkov zákazníkov)? | Prečo je dôležité definovať Customer Journey, resp. cestu zákazníka?Na ktoré oblasti SAP CRM riešenia je potrebné sa zamerať? | Prečo Salesforce.com CRM riešenie? | Prečo SAP Hybris riešenie? | Aké sú Vaše služby v oblasti nezávislého riadenia kvality CRM riešení? | Aké sú Vaše služby v oblasti riadenia životného cyklu CRM riešení?

Prečo Anodius?

 • unikátne skúsenosti s riadením plného životného cyklu SAP CRM, IS-U riešenia;
 • SAP a Salesforce partner;
 • značka Anodius reprezentuje prestíž, ktorá sa spája so spokojnosťou našich zamestnancov, partnerov a klientov;
 • inovatívne riešenia v oblasti mobility a cloudu sú pre nás samozrejmosťou;
 • našimi zákazníkmi sú silní hráči regiónu ako E.ON, RWE, ČEZ, SPP, ZSE, atď.;
 • pracujeme v súlade so štandardami ISO 9001.

O čom sú CRM (Customer Relationship Management) riešenia?

CRM znamená Customer Relationship Management, resp. riadenie vzťahov so zákazníkmi. 

Ak pracujete v oblasti predaja, marketingu alebo zákazníckych služieb, zrejme ste sa s týmto pojmom už stretli, ale čo CRM vlastne znamená a čo znamená pre biznis?

CRM (riadenie vzťhov so zákazíkmi) je podnikateľská stratégia zameraná na optimaizáciu ziskovosti, prevádzkovej efektívnosti a zákazníckej spokojnosti prostredníctvom customer-centric procesov. Medzi kľúčové stavebné prvky CRM iniciatív patria predovšetkým:  vízia, stratégia, customer experience, splupráca v rámci organizácie, procesy, informácie, metriky a CRM technológia.  CRM projekty obsahujú tradičné oblasti ako sales force automation, campaign management a zákaznícke kontaktné centrá.  Taktiež tu možno zahrnúť aj najmodernejšie digital commerce technológie, marketing resource management, hlas zákazníka, pricing, performance management, cloud, mobile a sociálne média.

Konečný cieľ?  Rast spokojnosti a retencie zákazníkov.  

Prečo záleží na CEM (Customer Experience Management/ riadení zážitkov zákazníkov)?

Podľa spol. Gartner ide o prax vytvárania a reakcií na zákaznície interakcie za účelom dosiahnutia alebo presiahnutia zákazníckych očakávaní, čím dochádza k nárastu spokojnosti, lojality a aktívnej podpory zo strany zákazníkov.

Prečo je dôležité definovať Customer Journey, resp. cestu zákazníka?

Mapa cesty zákazníka vám pomôže ocitnúť sa v jeho koži a vnímať tak vašu firmu z pohľadu zákazníka.  Vďaka tomu môžete vybudovať a zdieľať vo firme dáta o potrebách zákazníkov v rôznych fázach ich cesty.

Na ktoré oblasti SAP CRM riešenia je potrebné sa zamerať?

 • zber a evidencia údajov o existujúcich a potenciálnych zákazníkoch cez rôzne, preferované, komunikačné kanály ako e-mail, sms, chat, blogy, sociálne siete, mobilné aplikácie, atď.;
 • analytické nástroje pre vyhodnotenie obrovského množstva údajov;
 • 360 stupňový prehľad o klientoch, vrátane histórie a prediktívnych analýz;
 • identifikácia zákazníckych potrieb v predstihu, to znamená skôr ako si ich zákazníci uvedomia a formulujú;
 • individuálny a personalizovaný prístup ku každému zákazníkovi prostredníctvom preferovaného komunikačného kanála.

Prečo Salesforce.com CRM riešenie?

Salesforce.com je svetovým leaderom v oblasti firemných cloudových CRM riešení, založených na SaaS aplikáciách pre obchod, marketing a zákaznícke služby.  Nízke náklady.  Nízke riziká. Rýchle výsledky.  Viac ako 100 000 celosvetovo spokojných zákazníkov. Medzi hlavné funkcionality patria: sales komunity, marketing a sales leads, e-mail integrácia, oportunity a kvotácie, inovatívne appky, engage customers everywhere, workflow manažment, socialne účty a kontakty, chat, analytika, mobilné riešenia, contact manager, Real Time Visibility, atď.

Prečo SAP Hybris riešenie?

SAP Hybris je riešenie založené na báze SaaS, t.j. platíte len za využívanie cloud služieb na mesačnej báze.   Analytika v reálnom čase a prediktívny náhľad za účelom zlepšenia interakcii vo všetkých kanáloch sú samozrejmosťou riešenia.  Dáta sú dostupné  na všetkých zariadeniach, vrátane mobilných.   SAP Hybris pokrýva 5 oblastí:  komerciu, marketing, výnosy, predaj a služby.

Aké sú Vaše služby v oblasti nezávislého riadenia kvality CRM riešení?

 • identifikácia a vyhodnotenie rizík;
 • posúdenie nastavenia projektu - čo, ako, kto;
 • nezávislé riadenie kvality implementácie riešenia;
 • identifikácia a posúdenie testovacích scenárov;
 • identifikácia a vyhodnotenie stratégie školení kľúčových užívateľov.

Aké sú Vaše služby v oblasti riadenia životného cyklu CRM riešení?

 • vypracovanie dokumentu technickej špecifikácie riešenia;
 • nezávislé riadenie CRM projektu;
 • implementácia, resp. re-implementácia riešenia;
 • údržba existujúceho riešenia;
 • audit existujúceho riešenia;
 • rozšírenie, resp. optimalizácia existujúceho riešenia.