Často kladené otázky

Prečo Anodius?
 • unikátne skúsenosti s riadením plného životného cyklu SAP CRM, IS-U riešenia;
 • SAP a Salesforce partner;
 • značka Anodius reprezentuje prestíž, ktorá sa spája so spokojnosťou našich zamestnancov, partnerov a klientov;
 • inovatívne riešenia v oblasti mobility a cloudu sú pre nás samozrejmosťou;
 • našimi zákazníkmi sú silní hráči regiónu ako E.ON, RWE, ČEZ, SPP, ZSE, atď.;
 • pracujeme v súlade so štandardami ISO 9001.
 • O čom sú CRM (Customer Relationship Management) riešenia?

  CRM znamená Customer Relationship Management, resp. riadenie vzťahov so zákazníkmi.

  Ak pracujete v oblasti predaja, marketingu alebo zákazníckych služieb, zrejme ste sa s týmto pojmom už stretli, ale čo CRM vlastne znamená a čo znamená pre biznis?

  CRM (riadenie vzťhov so zákazíkmi) je podnikateľská stratégia zameraná na optimaizáciu ziskovosti, prevádzkovej efektívnosti a zákazníckej spokojnosti prostredníctvom customer-centric procesov. Medzi kľúčové stavebné prvky CRM iniciatív patria predovšetkým: vízia, stratégia, customer experience, splupráca v rámci organizácie, procesy, informácie, metriky a CRM technológia. CRM projekty obsahujú tradičné oblasti ako sales force automation, campaign management a zákaznícke kontaktné centrá. Taktiež tu možno zahrnúť aj najmodernejšie digital commerce technológie, marketing resource management, hlas zákazníka, pricing, performance management, cloud, mobile a sociálne média.

  Konečný cieľ? Rast spokojnosti a retencie zákazníkov.

 • Prečo záleží na CEM (Customer Experience Management/ riadení zážitkov zákazníkov)?

  Podľa spol. Gartner ide o prax vytvárania a reakcií na zákaznície interakcie za účelom dosiahnutia alebo presiahnutia zákazníckych očakávaní, čím dochádza k nárastu spokojnosti, lojality a aktívnej podpory zo strany zákazníkov.

 • Na ktoré oblasti SAP CRM riešenia je potrebné sa zamerať?

  zber a evidencia údajov o existujúcich a potenciálnych zákazníkoch cez rôzne, preferované, komunikačné kanály ako e-mail, sms, chat, blogy, sociálne siete, mobilné aplikácie, atď.;

  analytické nástroje pre vyhodnotenie obrovského množstva údajov;

  360 stupňový prehľad o klientoch, vrátane histórie a prediktívnych analýz;

  identifikácia zákazníckych potrieb v predstihu, to znamená skôr ako si ich zákazníci uvedomia a formulujú;

  individuálny a personalizovaný prístup ku každému zákazníkovi prostredníctvom preferovaného komunikačného kanála.

 • Prečo Salesforce.com CRM riešenie?

  Salesforce.com je svetovým leaderom v oblasti firemných cloudových CRM riešení, založených na SaaS aplikáciách pre obchod, marketing a zákaznícke služby. Nízke náklady. Nízke riziká. Rýchle výsledky. Viac ako 100 000 celosvetovo spokojných zákazníkov. Medzi hlavné funkcionality patria: sales komunity, marketing a sales leads, e-mail integrácia, oportunity a kvotácie, inovatívne appky, engage customers everywhere, workflow manažment, socialne účty a kontakty, chat, analytika, mobilné riešenia, contact manager, Real Time Visibility, atď.

 • Prečo SAP Hybris riešenie?

  SAP Hybris je riešenie založené na báze SaaS, t.j. platíte len za využívanie cloud služieb na mesačnej báze. Analytika v reálnom čase a prediktívny náhľad za účelom zlepšenia interakcii vo všetkých kanáloch sú samozrejmosťou riešenia. Dáta sú dostupné na všetkých zariadeniach, vrátane mobilných. SAP Hybris pokrýva 5 oblastí: komerciu, marketing, výnosy, predaj a služby.

Aké sú Vaše služby v oblasti nezávislého riadenia kvality CRM riešení?
 • identifikácia a vyhodnotenie rizík;
 • posúdenie nastavenia projektu – čo, ako, kto;
 • nezávislé riadenie kvality implementácie riešenia;
 • identifikácia a posúdenie testovacích scenárov;
 • identifikácia a vyhodnotenie stratégie školení kľúčových užívateľov.
Aké sú Vaše služby v oblasti riadenia životného cyklu CRM riešení?
 • vypracovanie dokumentu technickej špecifikácie riešenia;
 • nezávislé riadenie CRM projektu;
 • implementácia, resp. re-implementácia riešenia;
 • údržba existujúceho riešenia;
 • audit existujúceho riešenia;
 • rozšírenie, resp. optimalizácia existujúceho riešenia.