22. júna 2021

Ako udržať svojich zamestnancov spokojných

Keď uvažujeme o účinných spôsoboch zvýšenia produktivity, jednou z oblastí, ktorá sa často prehliada je šťastie zamestnancov. 

Majte na pamäti, že štúdie preukázali, že šťastní zamestnanci sú o 12% produktívnejší a šťastie vedie k 52% zníženiu fluktuácie zamestnancov.  Dôležitosť udržiavania pozitívnych emócii pre tých, ktorí pracujú pre vašu firmu teda nie je vôbec na smiech.

how-keep-your-employees-happy

Čo teda môžete urobiť aby ste zabezpečili, že šťastie bude súčasťou vášho zamestnania a nebude iba možnosťou?

Odpovedzme si na túto otázku pohľadom, ako implementovať 4 piliere šťastia na pracovisku.  Sú nimi Účel, Zapojenie, Odolnosť a Láskavosť alebo U.Z.O.L. (P.E.R.K)

 

Poskytnite účel

Jasný dôvod, prečo ráno vstávať, je pre naše osobné šťastie zásadný. K tomu neodmysliteľne patrí náš prístup k práci. Správa o šťastí z roku 2017 zdôrazňuje, že tí, ktorí pracujú a majú na pracovisku zmysel svojej práce, sú oveľa šťastnejší ako tí, ktorí ho nemajú.

To znamená, že ak to so zlepšovaním morálky zamestnancov myslíte vážne, musíte aktívne komunikovať zmysel existencie Vášho podnikania.

Ako to však urobiť?

Účel je jedným z kľúčových faktorov pri vytváraní základných hodnôt spoločnosti, je stredobodom vášho podnikania.  Dá sa teda dosiahnuť, ak sa o ňom pravidelne diskutuje a prijímajú sa opatrenia, ktoré sú v súlade s ním, napríklad zamestnávateľ s rovnakými príležitosťami.

Ak bude účel existencie firmy v súlade s osobnými hodnotami vašich zamestnancov, stane sa prioritou pre každého.  Bude to mať aj zásadný vplyv na šťastie vašich zamestnancov.

 

Zapojte, angažujte svojich zamestnancov

Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre šťastie zamestnancov je vnímaná vzdialenosť medzi manažmentom a zamestnancami.

Manažéri sa tomu môžu vyhnúť pravidelnou komunikáciou so zamestnancami a zdieľaním.  Pri týchto interakciách nezabudnite vytvoriť prostredie podporujúce zábavu a používajte jazyk, ktorý inšpiruje pozitívne emócie.

Angažovanosť v práci sa však neobmedzuje iba na to, ako dobre spolu komunikujeme. Súvisí to aj s našou vervou v práci, oddanosťou a absorpciou v pracovných činnostiach. Čo teda môžete urobiť, aby ste povzbudili tento dôležitý prvok k šťastiu zamestnancov?

Snažte sa vytvoriť také prostredie, aby ľudia mohli ľahko vstúpiť do stavu toku (state of flow).

Spoločnosť dosahuje tok eliminovaním rušivých vplyvov a umožnením pracovať s určitou autonómiou, čo vedie k samostatnosti tímu.

 

Rozvíjajte kultúru odolnosti

Schopnosť zvládať nepriaznivé situácie s ľahkosťou, zotaviť sa z neúspechov a čeliť výzvam sú dôležité prvky šťastia zamestnancov.

Veci sa nedejú vždy podľa plánu. Ak však viete, že vedenie bude reagovať spôsobom, ktorý akceptuje túto skutočnosť, vedie to k istote zamestnania v povedomí pracovníkov.

Odolnosti tiež veľmi pomáha, keď máte dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Pamätajte, že nedostatočné čerpanie dovolenky škodí odolnosti, šťastiu a iným požadovaným výsledkom v podnikaní.  Svojich zamestnancov povzbudzujte aby aktívne čerpali to, na čo majú nárok.

To platí aj pre manažment!  Uvedomenie si hodnoty voľna pomôže tímu získať životne dôležitú perspektívu.

 

Prejavte láskavosť

Pozitívne emócie sú vždy pozitívnejšie ako negatívne. Ktoré pozitívne emócie by ste teda mali zdôrazniť, ak chcete mať šťastnejšie pracovisko?

Vďačnosť a empatia sú rozhodujúce.  Jednoduché poďakovanie a uznanie vynaloženého úsilia môže viesť k tomu, aby sa ľudia cítili lepšie aj na biologickej úrovni.

Okrem toho môžete prejaviť empatiu aj prikývnutím, očným kontaktom, či parafrázovaním toho, čo nám je povedané.  Tieto malé gestá sú však dôležité signály.  Výsledkom sú zamestnanci, ktorí sú s vami emocionálne prepojení.

 

Šťastie v práci pre všetkých

Ku šťastiu zamestnancov netreba veľa, a to prostredníctvom aplikácie vyššie zmienených 4 kľúčových prvkov. Dôsledky opatrení na zabezpečenie šťastného pracoviska sú však na nezaplatenie.

Ak to myslíte s riadením zamestnanecký zážitkov a skúseností vážne, obráťte sa na nás ešte dnes.  Naša odbornosť pomohla mnohým klientom a radi by sme pomohli aj vám.

Roman Kučák, CEO