Potrebujete skúseného projektového profesionála?

Riešiť situáciu školením projektového manažmentu pre jeden alebo len niekoľko projektov je neekonomické. Riešením nie je ani outsourcing všetkých zodpovedností a kompetencií súvisiacich s projektom. Rozdielne ekonomické záujmy oboch strán vedú k nerovnováhe riadenia projektu.

Akákoľvek realizácia projektu kladie dôraz na

Kapacity

Zručnosti a skúsenosti pri vyjednávaní zmlúv s dodávateľmi

Špecifikáciu ponuky

Projektové riadenie

Akceptovanie výstupov a riadenie kvality

Body-shopping

Expert na projektové riadenie, ktorý sa bude podieľať na projekte ako člen projektového tímu na strane zákazníka. Skúsený konzultant pomôže projektovému manažérovi vyriešiť akékoľvek základné problémy.

Zákazník nás môže požiadať, aby sme vyriešili konkrétnu úlohu

Napríklad príprava podkladov (projektový plán a pod.), alebo vypracovanie posudku na určitú problematiku.

Môžeme prevziať konkrétnu rolu v projekte

Väčšinou ide o rolu projektového manažéra alebo garanta kvality.

Spoločnosť Anodius potom úmerne k danej úlohe preberá zodpovednosť za priebeh a výsledky projektu. Počas projektu potom vystupujte ako protipól ktorémukoľvek dodávateľovi na strane zákazníka.

Otázky?

Rádi zodpovieme vaše konkrétne otázky.

Kontaktujte nás