Spolupráca na implementácii nového systému CRM prebiehala v rámci tímu Retail, vedeným zo strany dodávateľa Stanislavom Michellerom, na profesionálnej úrovni a s vysokým záujmom o naplnenie požiadaviek zadávateľa. Riešenie bolo navrhované komplexne a vždy s prihliadnutím i na budúce potreby a požiadavky implementovaného systému. Dohodnuté termíny boli rešpektované a dodržiavané, a to i napriek veľmi ambicióznemu harmonogramu celého projektu. Spolupráca celého týmu bola nekonfliktná a ľudsky príjemná.”
Jitka Kortánová, ČEZ Prodej
Výborné re­no­mé a je­di­neč­nosť v ob­las­ti CRM služieb na báze SAP bo­li hlavné dôvo­dy an­ga­žo­va­nia spo­loč­nos­ti v projekte ČEZ, navyše Anodius má v sektore sieťových odvetví bohaté skú­se­nos­ti,“
Martin Helikár, SAP ČR
„Harmonizácia procesov obsluhy zákazníka v multi-komoditnom prostredí nám pomáha lepšie reagovať na potreby zákazníkov.  Anodius nám výrazne pomohol!
Ľudovít Holbík, SPP

Zmienili sa o nás

SAP CRM riešenie, realizované v spolupráci so spol. Anodius, nám umožňuje jednotný pohľad na zákazníkov naprieč všetkými komunikarnými kanálmi.  Môžeme tak presmerovať hovori zákazníkov na relevantných agentov, čím znižujeme reakčný čas a relevantnosť odozvy za účelom zvyšovania spokojnosti.”
Leona Schovancová, RWE
Anodius urobil pre nás skvelú prácu!  Dodávajú vysoko kvalitnú prácu s detailným zameraním na všetky biznis aspekty a predovšetkým dbajú na spokojnosť zákazníka.   Budeme s nimi aj naďalej spolupracovať a vrelo ich odporúčam v oblasti Salesforce implementácii.”
Daniel Paracka, A.ON Risk Solutions
„Tím Anodius urobil kus dobrej práce v Energetike Ljubljana.  SAP CRM systém je plne funkčný, predchádzajúci mesiac bol uzatvorený a je pripravený na fakturáciu.”
Bojan Judič, Energetika Ljubljana
„Anodius je skvelým konzultačným partnerom, ktorý nám významnou mierou pomohol s nasadením CRM online riešenia na báze Salesforce. Vrelo ich odporúčam pre vaše Salesforce potreby.”
Miroslav Jurík, Depaul Slovensko
Vďaka práci Anodius sa odviedol kus práce, ktorý by bol len ťažko realizovateľný.  Práve vďaka tejto práci nebehli všetky SAP CRM procesy, workflovy a aktivity úspešne do prevádzky.” – pozrieť video
Vojtech Marek, ZSE – video
SMART metering – implementácia AMI devices v ISU 6.04 (EHP4)”
Vojtech Marek, ZSE

PREČO MY?

crm consulting companies

TEAM

KNOW HOW

KVALITA

SKÚSENOSTI

Napísali sme

30.10.17
sap_hybris_commerce_anodius

Dostaňte váš biznis na inú úroveň vďaka SAP Hybris Commerce

Presadiť svoje podnikanie, v dnešnej dobe znamená, ísť na vlne modernizácie a ponúkať svojim zákazníkom vždy len ten […]