Podmienky používania

 • Impressum

  Vydavateľ: Anodius, s.r.o. (dale jen Anodius) Na poříčí 1047/26, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
  IČO: 03153541
  DIČ: CZ03153541
  Telefón: +420 (2) 262 17678
  E-mail: info (zavináč) anodius.com

  Spoločnosť je zastúpena konateľmi Ing. Roman Kučák a Ing. Miroslav Kupka, pričom každý zastupuje společnosť vo všetkých záležitostiach samostatne. Základný kapitál 200.000 CZK je úplne splatený. Společnosť je zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 228115/MSPH.

 • Tieto Podmienky používania sa týkajú užívania obsahu stránok www.anodius.com spoločnosti Anodius

  Prístupom na www stránky spoločnosti Anodius súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite prosím na vedomie, že Vám nie je dovolené používať informácie nachádzajúce sa na týchto stránkach a mali by ste okamžite ukončiť ich používanie.

 • Vylúčenie zodpovednosti a záruk

  Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky spoločnosti Anodius ich používa na vlastné riziko. Spoločnosť Anodius nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.anodius.com. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

  Spoločnosť Anodius nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok www.anodius.com, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok www.anodius.com. Spoločnosť Anodius nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na stránkach www.anodius.com a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na stránkach www.anodius.com. Spoločnosť Anodius si vyhradzuje právo meniť rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach www.anodius.com sú pre spoločnosť Anodius nezáväzné.

 • Autorské práva a šírenie obsahu stránok www.anodius.com

  Autorské práva k stránkam www.anodius.com sú majetkom spoločnosti Anodius, resp. autorov jednotlivých častí a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje.

  Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.anodius.com.

  Obsah stránok www.anodius.com môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.

  Akýkoľvek materiál zo stránok www.anodius.com nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín alebo mailingov.

 • Ochranné známky

  Logo a slogan spoločnosti „Anodius, walk the talk“ sú registrované ochranné známky a vzťahujú sa na ne všetky ustanovenia príslušných legislatívnych noriem. Použitie týchto značiek vyžaduje výslovný písomný súhlas od spoločnosti Anodius. Neoprávnené používanie týchto ochranných známok bude postihované v maximálnom možnom rozsahu zákona. Ak chcete požiadať tento písomný súhlas, kontaktujte správcu webovej stránky prostredníctvom odkazu uvedenom na podstránke „Kontakt“. Ostatné použité ochranné známky sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov.

 • Použitie informácií

  Žiadna z informácií uvedená na stránkach www.anodius.com nie je ponuka, návrh na obchod ani odporučenie pre rozhodnutie, nie je to ani právne, daňové ani iné poradenstvo.

 • Komentáre

  Spoločnosť Anodius víta a oceňuje Vaše komentáre, návrhy a pripomienky k stránkam www.anodius.com. Nie je však schopná odpovedať na všetky jednotlivo. Spoločnosť Anodius si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú jej v tejto súvislosti doručí ktokoľvek.

  Používaním stránok www.anodius.com užívateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. Anodius si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučujeme, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky www.anodius.com overil, že s ich znením súhlasí.

  Tento dokument, upravujúci podmienky používania stránok www.anodius.com bol naposledy aktualizovaný 6.11.2017.

  Spoločnosť Anodius môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok www.anodius.com a obmedziť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.

Prečo my?

crm job

TÍM

crm software

KNOW-HOW

crm system

KVALITA

crm

SKÚSENOSTI

E.ON Digmia innogy
CEZ Zehnder Group Sandoz
Slovenska sporitelna Aon HENEKEN
Zebra Technologies Philip Morris SPP
Globsec Konica Minolta Generalli
CBRE KPMG Slovanet

ZISTI VIACBlog

04.05.22

Ako obísť obmedzenia formulárov SAP FSM pomocou Google Forms

Inteligentné formuláre SAP FSM stále nie sú také chytré, ako by sme si priali. V prípadoch, keď je […]