Podmínky používání

 • Tyto Podmínky používání se týkají užívání obsahu stránek www.anodius.com společnosti Anodius

  Přístupem na www stránky společnosti Anodius souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vezměte prosím na vědomí, že Vám není dovoleno používat informace obsažené na těchto stránkách a měli byste okamžitě ukončit jejich používání.

 • Vyloučení zodpovědnosti a záruk

  Každý uživatel, který přistupuje na internetové stránky společnosti Anodius je používá na vlastní riziko. Společnost Anodius neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.anodius.com. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány BEZ ZÁRUKY.

  Společnost Anodius neodpovídá za jakékoli škody, ať už přímé nebo nepřímé, speciální či vzniklé ve spojitosti s užíváním stránek www.anodius.com, ani za škody vzniklé z důvodu částečné nebo i úplné nefunkčnosti stránek www.anodius.com. Společnost Anodius neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněnou na stránkách www.anodius.com a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na stránkách www.anodius.com. Společnost Anodius si vyhrazuje právo měnit rozsah poskytovaných a prezentovaných služeb bez předchozího upozornění a informace uvedené na stránkách www.anodius.com jsou pro společnost Anodius nezávazné.

 • Autorské práva a šíření obsahu stránek www.anodius.com

  Autorská práva k stránkám www.anodius.com jsou vlastnictvím společnosti Anodius, resp. autorů jednotlivých částí a je chráněn autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Obsahem se rozumí například články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a další veřejně přístupné nebo heslem chráněné nástroje.

  Obsah těchto stránek a jednotlivé nástroje, které tvoří jejich součást nesmí uživatel bez předchozí písemné dohody využívat pro svou činnost za účelem dosažení zisku nebo jejich nabízet třetím stranám. Také je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu stránek www.anodius.com.

  Obsah stránek www.anodius.com může být zobrazovaný, reformátovaný a tištěný výhradně pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude dále šířit, reprodukovat, rozesílat ani jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat, nebo jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného svolení.

  Jakýkoliv materiál ze stránek www.anodius.com nesmí být bez předchozího písemného povolení rozšiřovaný nebo umísťován do elektronických bulletinů, diskusních skupin nebo emailů.

 • Ochranné známky

  Logo a slogan společnosti „Anodius, walk the talk“ jsou registrované ochranné známky a vztahují se na ně veškerá ustanovení příslušných legislativních norem. Použití těchto značek vyžaduje výslovný písemný souhlas od společnosti Anodius. Neoprávněné používání těchto ochranných známek bude postihováno v maximálním možném rozsahu zákona. Chcete-li požádat o tento písemný souhlas, kontaktujte správce webové stránky prostřednictvím odkazu uvedeném na podstránce „Kontakt“. Ostatní použité ochranné známky jsou majetkem jejich skutečných vlastníků.

 • Použití informaci

  Žádná z informací uvedená na stránkách www.anodius.com není nabídka, návrh na obchod ani doporučení pro rozhodnutí, není to ani právní, daňové ani jiné poradenství.

 • Komentáře

  Společnost Anodius vítá a oceňuje Vaše komentáře, návrhy a připomínky k stránkám www.anodius.com. Není však schopna odpovědět na všechny jednotlivě. Společnost Anodius si vyhrazuje právo použít bez náhrady každou informaci, kterou jí v této souvislosti doručí kdokoliv.

  Používáním stránek www.anodius.com uživatel prohlašuje, že porozuměl a souhlasí s těmito podmínkami používání. Anodius si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, aby si uživatel při každém vstupu na stránky www.anodius.com ověřil, že s jejich zněním souhlasí.

  Tento dokument, upravující podmínky používání stránek www.anodius.com byl naposledy aktualizován 6.11.2017.

  Společnost Anodius může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování stránek www.anodius.com a omezit jejich dostupnost (buď jako celku nebo vybraných součástí) všem uživatelům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

Proč my?

crm job

TÝM

crm software

KNOW-HOW

crm system

KVALITA

crm

ZKUŠENOSTI

E.ON SIA innogy
CEZ Zehnder Group Sandoz
Slovenska sporitelna Aon HENEKEN
VUB Philip Morris SPP
Globsec Hyundai Generalli
CBRE KPMG Slovanet

ZJISTI VÍCEBlog

09.08.21

Digitální transformace a jak ji pohánějí zkušenosti a zážitky zákazníků

Co je to digitální transformace? Je to proces, který reflektuje neustále se měnící povahu digitálního světa. Vidí také, […]