roman-kucak

Náš příběh

Co vedlo k založení společnosti Anodius?

Žijeme v hektické době, která je nabitá neomezeným množstvím informací a událostí. Čas uvnitř nás i všude kolem nás běží mnohdy rychleji, než bychom si přáli a potřebovali. Je stále obtížnější se zastavit, zamyslet se nad pravdou a přehodnotit smysl našeho bytí, skutečný dopad a význam naší práce.

To nás vedlo k zamyšlení nad tím, jak sladit rytmus současného světa s rytmem lidskosti a prosperity. Výsledkem byl projekt Anodius.

Roman Kučák, Managing Partner

miroslav-kupka

Jaké jsou důvody existence společnosti?

Prvním důvodem smyslu naší existence je pomáhat společnostem vytvářet více volného času pro smysluplné věci, přinášející radost a pocit každodenního naplnění. A jak to děláme? Prostřednictvím inovativních technologií nahrazujeme opakující se lidskou činnost a navíc díky datové inteligenci přinášíme vyšší přidanou hodnotu. Lidé dané společnosti tak mají více času na to, co je pro jejich práci a život důležité.

Druhým důvodem smyslu naší existence je pomáhat vytvářet pozitivnější společnost. Tím, že dokážeme intuitivně propojit společnosti s jejich zákazníky, snižujeme třecí plochy. Předcházíme tak mnoha nedorozuměním a negativním emocím. Radost z pozitivní lidské interakce se tak automaticky přenáší i do osobních vztahů.

Třetím důvodem smyslu naší existence je propojování lidí, kteří se ztotožňují s našimi hodnotami a očekávají od života něco víc.

Miroslav Kupka, Managing partner

stanislav-micheller

Co znamená slovo „anodius“?

Anodius pochází z latinského slova “anodus“, což znamená cesta vpřed. Je důležité, aby každý jednotlivec postupoval vpřed, rozvíjel se a nikdy v tomto úsilí nepolevoval.

Úspěch pro nás znamená radost a naplnění z toho, co děláme pro sebe, druhé a společnost. Finanční odměna přichází jako sekundární, nikoli primární efekt. Je jen potvrzením toho, že to, co děláme, má pro nás a společnost smysl a hodnotu.

Anodius slogan “Na zkušenostech záleží“ je v podstatě stručným shrnutím výše uvedeného.

Skořicová barva symbolizuje prosperitu, hnědá je symbolem pragmatismu a společenské odpovědnosti a bílá znamená autenticitu a inovaci.

Stanislav Micheller, Partner – SAP Services

lukas-endal-anodius

Shrnutí

Naší vizí je propojit správné lidi pomocí inteligentně zvolené technologe podporované kulturou otevřenosti

Našim klientům poskytujeme autentická CRM řešení, která zlepšují nejen funkčnost produktů a služeb, ale také vyvolávají nádherné emoce, které chtějí klienti opakovat stále dokola. A to nás baví. Díky technologiím CRM propojujeme svět zákazníka a zaměstnance do jednoho univerzálního prostoru, ve kterém vše dává smysl.

Lukáš Endal, Partner – Salesforce Services

Proč my?

Na zkušenostech záleží

Empatie

Naše služby poskytujeme s úctou, radostí a nadšením.

Inovace

Díky našemu neustálému zdokonalování máte od nás vždy ten nejinovativnější produkt na trhu.

Efektivita

Díky naší péči v poměru k ceně jsme ve světě IT byznysu jedineční.

Týmová práce

Kvalita našich služeb nezávisí pouze na jednotlivci.