Na dosiahnutie skvelých zákazníckych zážitkov treba motivovaných a angažovaných zamestnancov

Budujeme progresívne mysliaci, dynamický a efektívny tím motivovaných jednotlivcov, pričom každý jednotlivec prispieva svojim dielom a zároveň preberá osobnú zodpovednosť.

Naše hodnoty

Úspěch pro nás znamená radost a naplnění z toho, co děláme pro sebe, druhé a společnost.

EMPATIE

Znamená že se vnímáme navzájem a rozumíme potřebám zákazníků, dodavatelů a kolegů.

EFEKTIVNOST

Znamená jsme progresivně myslící, dynamický a efektivní tým motivovaných expertů, ve kterém každý přispívá svým dílem a zároveň přebírá zodpovědnost.

INOVATIVNOST

Je to, co nás odlišuje od konkurence. Proto jsme otevření a podporujeme osobní angažovanost a iniciativu při navrhování nových efektivních řešení.

TÝMOVOST

Při hledání řešení problémů, při plnění a překračování cílů během dosahování spokojenosti našich zákazníků a spolupracovníků.